تعرفه ها

ارائه خدمات ویژه به افراد تحت پوشش کمیته ی امام  و بهزیستی

موسسه حقوقی نوران وکیل در راستای اعتلای عدالت در جامعه و مخصوصا احقاق حق به افرادی که تحت پوشش نهاد کمیته امداد و بهزیستی می باشد، خدمات ویژه ای برای این افراد در نظر دارد
افراد تحت پوشش با معرفی از نهاد های مربوط می توانند از این خدمات استفاده کنند:

۱- دریافت مشاوره رایگان در ۳ نوبت
۲- تنظیم لوایح و دادخواست حقوقی رایگان
۳- دریافت حداقل حق الوکاله طبق تعرفه قانونی و به صورت اقساط  مناسب

تعرفه های عمومی

تنظیم لوایح

حداقل هزینه تنظیم لوایح حقوقی و کیفری ۳۰۰ هزار تومان

تنظیم اظهارنامه

حداقل هزینه تنظیم اظهارنامه ، دادخواست و شکواییه ۲۵۰ هزار تومان

مشاوره حضوری

 هزینه مشاوره حضوری مبلغ ۱۰۰ هزار تومان

مشاوره غیر حضوری

 هزینه مشاوره غیر حضوری تا (۲۵دقیقه)  مبلغ ۵۰ هزار تومان