تعرفه ها

ارائه خدمات ویژه به افراد تحت پوشش کمیته امام (ره) و بهزیستی

موسسه حقوقی نوران وکیل در راستای اعتلای عدالت در جامعه و مخصوصا احقاق حق افراد اسیب پذیر جامعه و اشخاص تحت پوشش نهادهای حمایتی مثل کمیته امداد و بهزیستی است، خدمات ویژه‌ای برای این افراد در نظر دارد.
 
افراد تحت پوشش با معرفی از نهاد های مربوط یا ارائه کارت مرتبط می توانند از این خدمات استفاده کنند:
 
۱- دریافت مشاوره با تخفیفات ویژه 
 
۲- تنظیم اوراق قضایی از جمله لوایح ،دادخواست و… با تخیفات ویژه 
 
۳- دریافت حداقل حق الوکاله طبق تعرفه قانونی ویا به صورت اقساط مناسب با موافقت همکار محترم در صورت ورود و قبول پرونده افرادِ تحت پوشش 

“لازم به ذکر است تایید استحقاق این افراد گرامی جهت دریافت خدمات ویژه موسسه نوران وکیل در هنگام ارتباط مستقیم با مدیر موسسه انجام می گیرد.”

تعرفه های عمومی

تنظیم لوایح

حداقل هزینه تنظیم لوایح حقوقی و کیفری ۳۰۰ هزار تومان

تنظیم اظهارنامه

حداقل هزینه تنظیم اظهارنامه ، دادخواست و شکواییه ۲۵۰ هزار تومان

مشاوره حضوری

 هزینه مشاوره حضوری مبلغ ۱۰۰ هزار تومان

مشاوره غیر حضوری

 هزینه مشاوره غیر حضوری تا (۲۵دقیقه)  مبلغ ۵۰ هزار تومان