مقالات

مقالات حقوقی در نوران وکیل
سند ذمه و سند وثیقه

تعریف و کاربرد سند ذمه و سند وثیقه

بند ب و ج ماده یک قانون آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء مصوب۱۳۸۷ دو نوع سند رسمی را ذکر کرده است: سند ذمه و سند وثیقه. ذمه در لغت به معنای ضمانت و پیمان….

نمونه شکواییه جرم سقط جنین و مطالبه دیه

نمونه شکواییه جرم سقط جنین و مطالبه دیه

سقط جنین می تواند عمدی یا شبه عمدی یا خطای محض باشد.هر کس بدون قصد و سوء نیت مرتکب عمل سقط جنین شود مثلا از روی سهل انگاری یا تقصیر سبب سقط جنین شود فقط محکوم به پرداخت دیه می شود. اما…