روز: مرداد ۲۵, ۱۴۰۲ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

۲۵ مرداد ۱۴۰۲
نمونه دادخواست مطالبه وجه چک صیاد ثبت نشده در سامانه صیاد که در این مقاله آورده شده, به شما کمک می‌کند که اگر صادر کننده چک و یا صاحب حساب مشخصات مندرج درمتن چک را در سامانه صیاد ثبت نکرده باشد و بلاتکلیف مانده باشید…