روز: شهریور ۱۶, ۱۴۰۲ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

۱۶ شهریور ۱۴۰۲
ممنوع‌ الخروجی به موجب قانون، از ناحیه مرجع قضائی، بانک‌ها، حوزه مالیاتی یا ثبت اسناد صورت می‌گیرد. در فهرست ذیل می‌توان به طور خلاصه دلایلی که یک فرد را می‌توان ممنوع الخروج کرد را مشاهده نمود…