یادداشت‌ها

این بخش مختص به یادداشت های شخصی و بعضاً مطالب غیر حقوقی است.

تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۲۲ مهر ۱۴۰۲

شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران به ‌منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز بر...