یادداشت‌ها

این بخش مختص به یادداشت های شخصی و بعضاً مطالب غیر حقوقی است.

تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۱۷ فروردین ۱۴۰۲

به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان : حسب پیگیری وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص...