یادداشت‌ها

این بخش مختص به یادداشت های شخصی و بعضاً مطالب غیر حقوقی است.

تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۵ اسفند ۱۴۰۱

به نقل از دیده بان هشتم: انتشارات گنج دانش در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که استاد...
تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۲۰ بهمن ۱۴۰۱

به نقل از دیده بان هشتم: انتشارات گنج دانش در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که استاد...
تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۱۷ بهمن ۱۴۰۱

به نقل از دیده بان هشتم: انتشارات گنج دانش در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که استاد...
تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۱۳ بهمن ۱۴۰۱

به نقل از دیده بان هشتم: انتشارات گنج دانش در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که استاد...