یادداشت‌ها

این بخش مختص به یادداشت های شخصی و بعضاً مطالب غیر حقوقی است.

تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۲۷ دی ۱۴۰۱

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه : برای ثبت علامت تجاری، طرح...
تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۲۴ دی ۱۴۰۱

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه : برای ثبت علامت تجاری، طرح...
تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۲۲ دی ۱۴۰۱

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه : برای ثبت علامت تجاری، طرح...