دسته: طنز

ایّنَ صدیقی حسن…

  احمد مطر (زاده ۱۹۵۶ روستای التنومه در حومه شهر بصره) از شاعران مشهور معاصر عراقی است و به خاطر