دسته: ادبی

طلوع ِپُر پگاه

به دنبال مسیری پر دود رو به سوی کویری پر رود می گَشتم در میان واژه ها در گریبان سرنوشت

فَجرِ لحظه‌ها

در پشت دریاها شهری نیست در بالای آسمانها رنگی نیست غبار است همه ترانه ها محو می شود فجرِ لحظه

دور می گَشتم… 

می نگاهم از دور نگاهی همچو مردِ کور دور می گشتم زِ او در این کویر بی آرزو فاصله ها

صحوهُ الفجر (بیداری رَخشی)

الصبحُ یَتنفس (صبح نفسی می کشد) فی قلمی،قهوتی و کتبی (در مدادم ،قهوه ام و کتابهایم) اسمعُ صوتا منذ ولادتی

سقوطِ برگ

سقوطِ برگی حزین در برابر سکوتِ عابران سقوط ِ شهابی غریب در برابر سکونِ ستارگان جَنگی از درون می گُریخت

ایّنَ صدیقی حسن…

  احمد مطر (زاده ۱۹۵۶ روستای التنومه در حومه شهر بصره) از شاعران مشهور معاصر عراقی است و به خاطر

ابحثُ ( جستجو می کنم )

ابحثُ عن وجودی (وجودم  را جستجو می کنم) بین حطامِِ من جثث (در میان باقی مانده  هایی از پیکرها) ایُّ

ایام تکراری

حالم بهتر است از همیشه چون گذر کردم از هر بندو ریشه چو قطره ی بارانِ رها شده از عرش

آواز مقدس

سکوتی به گوش می رسد آواز مقدس، فراموش می شود دراین شبِ های پاییزی دراین صبحِ کاغذی حُزنی به تعداد