پاسخ به سوالات

شکایت کیفری چک بلا محل به چه صورت هست؟ الان من چکی دارم که ۵ ماه از تاریخ صدور آن گذشته و هنوز چک رو برگشت نزدم سوال اینه که آیا مهلت شکایت کیفری گذشته یا نه؟

وقت بخیر
طبق ماده ۱۱ قانون صدور چک هر گاه ۶ ماه از تاریخ صدور چک گذشته باشد و دارنده چک در طی این مدت برای وصول آن به بانک مراجعه نکرده باشد و یا ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت به مراجع قضایی شکایت کیفری ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت . پس در فرض سوال ، شما هنوز مهلت شکایت کیفری چک بلا محل را دارید.