برچسب: تامین دلیل

۱۶ فروردین ۱۴۰۲
درخواست تامین خواسته در امور کیفری بر خلاف تامین خواسته حقوقی باید حتما همراه و ضمن طرح شکایت کیفری از مقام قضایی…