نوران وکیل > مقالات > نمونه‌ها > نمونه اظهارنامه مطالبه شارژ معوقه آپارتمان ( شارژ ماهیانه)
نمونه اظهارنامه مطالبه شارژ معوقه آپارتمان ( شارژ ماهیانه)

نمونه اظهارنامه مطالبه شارژ معوقه آپارتمان ( شارژ ماهیانه)

شاید عبارت – فرهنگ آپارتمان نشینی – را شنیده باشد. ما در این پست قصد داریم درباره اظهارنامه مطالبه قانونی ( شارژ معوقه) هزینه های مشترک آپارتمان یا همان شارژ ماهیانه که پرداخت به موقع آن ؛ نشان دهنده فرهنگ آپارتمان نشینی است را با ذکر نکات مهم آن ؛ برای شما سروران تهیه نمودیم.

ارسال اظهارنامه به مالک یا مستاجر مستنکف از پرداخت شارژ ماهیانه طبق قانون تملک آپارتمانها شرط لازم برای مطالبه می باشد.به عبارت دیگر؛ قانونا بدون وجود این اظهارنامه (این اظهارنامه در حکم اسناد لازم الاجرا است.) نمی توان هزینه های مشترک آپارتمان را از طریق اجرای ثبت یا دادگاه مطالبه کرد.

بر همین اساس طبق ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمانها در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک از طرف مدیر یا هیات مدیران آپارتمان به وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن از شخص مستنکف از پرداخت مطالبه می شود.شخص مستنکف از پرداخت؛ بعد از ابلاغ اظهارنامه ده روز مهلت دارد که هزینه های مشترک را پرداخت نماید در غیر این صورت:

۱- مدیر یا هیات مدیران می توانند به تشخیص خود و با توجه به امکانات؛ از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم، برق، گاز؛ استفاده از آسانسور و غیره به او خودداری کنند . توصیه می شود که این مورد با شکیبایی بسیار و نیز حفظ آرامش مجتمع ساختمانی انجام شود. چون عملا دیده شده که در اجرای نادرست این مقرره قانونی پرونده های کیفری متعددی مثل نزاع، ضرب و شتم بین مدیر یا مدیران ساختمان با شخص مستنکف از پرداخت در مراجع کیفری باز شده است . به هر حال طبق تبصره ۳ ماده ۱۰ مکرر نظر مدیر یا هیات مدیران در مورد خودداری از دادن خدمات به شخص ممتنع از پرداخت شارژ ماهیانه ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه به مالک (یا استفاده کننده )در دادگاه نخستین محل وقوع آپارتمان توسط او قابل اعتراض است.

۲- در صورتی که مالک و یا استفاده کننده همزمان با قطع امکانات مشترک همچنان اقدام به تصفیه حساب ننماید با درخواست مدیر یا هیات مدیران از اداره ثبت محل وقوع آپارتمان نسبت به وصول وجه مزبور بر طبق اظهارنامه ابلاغ شده اجرائیه مطابق ماده ۱۸۰ قانون آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء صادر خواهد شد.

۳- در صورتی که عدم ارائه خدمات مشترک ممکن یا موثر نباشد، مدیر یا مدیران مجموعه به غیر از درخواست اجراییه از اداره ثبت ؛ می توانند با طرح دعوای مطالبه وجه هزینه های مشترک در دادگاه حقوقی محل وقوع آپارتمان شکایت کنند. دادگاه ها موظف اند این گونه شکایات را خارج از نوبت رسیدگی و واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی(مثل اشتراک اب؛ گاز ؛ تلفن و برق) که به مجموع ارائه می شود محروم کنند وتا دو برابر مبلغ بدهی به نفع مجموعه جریمه نمایند.

لازم به ذکر است مطابق تبصره (الحاقی مصوب ۴/۷/۱۳۵۸ شورای انقلاب) ماده ۱۰ مکرر در صورتی که مالک یا استفاده کننده مجددا و مکررا در دادگاه محکوم به پرداخت هزینه های مشترک گردد علاوه بر سایر پرداختی ها مکلف به پرداخت مبلغی معادل مبلغ محکوم بها به عنوان جریمه می باشد.

سوالی که می توان مطرح کرد: هزینه های مشترک یا همان شارژ ماهیانه شامل چه مواردی است ؟

در پاسخ می توان گفت :مطابق ماده ۱۰ قانون تملک آپارتمان مخارج عبارت اند از: هزینه های مربوط به محافظت ملک و جلوگیری از انهدام و اداره و استفاده از اموال و قسمتهای مشترک (مثل هزینه تعمیر و نگهداری اسانسور؛نظافت راه پله ها و…)و به طور کلی مخارجی که جنبه مشترک دارد، و یا به علت طبع ساختمان یا تاسیسات آن اقتضا دارد یکجا انجام شود.

حال در پایان یک نمونه اظهارنامه مطالبه شارژ ماهیانه آپارتمان – تهیه شده توسط موسسه حقوقی نوران وکیل – را برای شما بازدیدکنندگان گرامی آماده نمودیم

اظهارنامه مطالبه شارژ ماهیانه آپارتمان

اظهارکننده: …………………….( مشخصات مدیر یا هیات مدیره آپارتمان)

شماره ملی:…….

اقامتگاه: …….

شماره تماس:……….

مخاطب: ……( مشخصات مالک یا استفاده کننده مستنکف از پرداخت)

کدملی:…….

اقامتگاه: …..

شماره تماس:..‌‌………..

موضوع اظهارنامه:

۱- مطالبه هزینه های مشترک ساختمان به نشانی ……………..

با سلام و احترام

اینجانب مدیر | اینجانبان هیات مدیره آپارتمان ……….استنادا به ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمانها و نیز ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی به طور رسمی و قانونی موارد ذیل را به شما مخاطب محترم آقای……….. مالک | مستاجر واحد شماره…..اعلام می نمایم.

نظر به اینکه شما مخاطب محترم ساکن واحد شماره……..هستید واز تاریخ……….شارژ ماهیانه خود را به مبلغ …….ریال در مدت …..ماه پرداخت نکرده اید. حال اینجانب مدیر ساختمان با تجویز ماده ۱۰ مکررقانون تملک آپارتمان ها رسما صورت ریز هزینه های شما را اعلام می کنم:

  1. هزینه تعمیر و نگهداری اسانسوربه مبلغ…….ریال
  2. هزینه نظافت راه پله ها و پارکینگ مشترک به مبلغ……ریال
  3. هزینه تعمیر پمپ اب مشترک به مبلغ…..ریال
  4. هزینه……………….

لازم به ذکر است شما ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ این اظهارنامه مهلت دارید مبلغ ……ریال را به شماره کارت ………….بنام…. واریز کنید در غیر این صورت حسب مورد و با تصمیم هیات مدیره ساختمان از امکانات و خدمات محروم شده و نیز با درخواست صدور اجراییه ثبتی مبنی بر توقیف اموال شما یا طرح شکایت در دادگاه حقوقی با شما رفتار خواهد شد.

قوانین مرتبط با بحث اظهارنامه مطالبه هزینه های آپارتمان

از قانون تملک آپارتمانها

ماده ۱۰ – هرکس آپارتمانی را خریداری می نماید به نسبت مساحت قسمت اختصاصی خریداری خود در زمینی که ساختمان روی آن بنا شده یا اختصاص به ساختمان دارد مشاعا سهیم می گردد مگر آنکه مالکیت زمین مزبور به علت وقف یا خالصه بودن یا علل دیگر متعلق به غیر باشد که در این صورت باید اجور آن را به همان نسبت بپردازد مخارج مربوط به محافظت ملک و جلوگیری از انهدام و اداره و استفاده از اموال و قسمتهای مشترک و به طور کلی مخارجی که جنبه مشترک دارد، و یا به علت طبع ساختمان و تاسیسات آن اقتضا دارد یکجا انجام شود نیز باید به تناسب حصه هرمالک به ترتیبی که در آیین نامه ذکر خواهد شد پرداخت شود هر چند آن مالک از استفاده از آنچه که مخارج برای آنست صرف نظر نماید.

ماده ۱۰ مکرر – در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک از طرف مدیر یا هیات مدیران وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه می شود.

هر مالک یا استفاده کننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی خود را نپردازد مدیر یا هیات مدیران می توانند به تشخیص خود و با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم، برق، گاز و غیره به او خودداری کنند و در صورتی که مالک و یا استفاده کننده همزمان اقدام به تصفیه حساب ننماید اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیات مدیران برای وصول وجه مزبور بر طبق اظهارنامه ابلاغ شده اجرائیه صادر خواهد کرد. عملیات اجرایی وفق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت و در هر حال مدیر یا هیات مدیران موظف می باشند که به محض وجوه مورد مطالبه یا ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک فورا اقدام نمایند.

تبصره ۱ – در صورتی که عدم ارائه خدمات مشترک ممکن یا موثر نباشد، مدیر یا مدیران مجموعه می توانند به مراجعه قضائی شکایت کنند. دادگاهها موظف اند این گونه شکایات را خارج از نوبت رسیدگی و واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی که به مجموع ارائه می شود محروم کنند و تا دو برابر مبلغ بدهی به نفع مجموعه جریمه نمایند.

استفاده مجدد از خدمات، موکول به پرداخت هزینه های معوق واحد مربوط بنا به گواهی مدیر یا مدیران و یا به حکم دادگاه و نیز هزینه مربوط به استفاده مجدد خواهد بود.

تبصره ۲ – رونوشت مدارک مثبت سمت مدیر یا هیات مدیران و صورت ریز سهم مالک یا استفاده کننده از هزینه های مشترک و رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده به مالک یا استفاده کننده باید ضمیمه تقاضانامه صدور اجرائیه گردد.

تبصره ۳ – نظر مدیر یا هیات مدیران ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه به مالک در دادگاه نخستین محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض است.

دادگاه خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به موضوع رسیدگی و رای می دهد این رای قطعی است. در مواردی که طبق ماده فوق تصمیم به قطع خدمات مشترک اتخاذشده، رسیدگی سریع به اعتراض ممکن نباشد، دادگاه به محض وصول اعتراض اگر دلائل را قوی تشخیص دهد دستور متوقف گذاردن تصمیم قطع خدمات مشترک را تا صدور رای خواهد داد.

تبصره ۴ – (الحاقی مصوب ۴/۷/۱۳۵۸ شورای انقلاب) در صورتی که مالک یا استفاده کننده مجددا و مکررا در دادگاه محکوم به پرداخت هزینه های مشترک گردد علاوه بر سایر پرداختی ها مکلف به پرداخت مبلغی معادل مبلغ محکوم بها به عنوان جریمه می باشد.

 

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email