نوران وکیل > مقالات > لایحه > نمونه لایحه استعفا و عزل وکیل در پرونده قضایی
نمونه لایحه استعفا و عزل وکیل در پرونده قضایی

نمونه لایحه استعفا و عزل وکیل در پرونده قضایی

عقد وکالت عقدی جایز است, به این معنی که دو طرف عقد (وکیل و موکل) می توانند هر زمان که بخواهند عقد را فسخ نمایند. در این پست کوتاه در ارتباط با موضوع عزل وکیل موضوعات ذیل را مطالعه خواهید کرد:

مقاله مرتبط: نمونه لایحه اعلام ورود و مطالعه پرونده از جانب وکیل

تعریف و مقایسه استعفا و عزل

مطابق ماده ۶۷۶ قانون مدنی عقد وکالت عقدی جایز بوده که دو طرف عقد یعنی وکیل و موکل در هر زمانی می توانند عقد را بر هم بزنند. این ماده موارد انفساخ عقد وکالت را بر شمرده است :

۱ – به عزل موکل؛

۲ – به استعفای وکیل؛

۳ – به موت یا جنون وکیل یا موکل.

وکیل برای اینکه عقد وکالت را برهم بزند باید مراتب استعفای خود را به موکل و نیز مراجع قضایی از طریق لایحه اعلام کند. اما موکل اگر مایل باشد عقد وکالت را فسخ کند باید مراتب عزل وکیل را به دادگاه از طریق لایحه قضایی اعلام نماید.

نمونه لایحه استعفای وکیل

ریاست محترم شعبه……. دادگاه عمومی حقوقی شهرستان…..

با سلام وعرض ادب

احتراما به وکالت از آقای……. در خصوص پرونده کلاسه ۹۸۰۴۰۸ مطروح دران شعبه به استحضار می رساند: با توجه به حق اعطایی مواد موجب ماده ۳۹ و ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین ماده در ماده ۶۷۸ قانون مدنی،استعفای خود را از پرونده فوق اعلام میدارم ،خواهشمند است دستورات لازم را مبذول فرمایید.

با تجدید احترام

نمونه لایحه عزل وکیل از جانب موکل

ریاست محترم شعبه….دادگاه کیفری دو شهرستان……

احتراما به استحضار می رساند اینجانب ……شاکی در پرونده کلاسه ….. مطروح در آن شعبه با توجه به تجویز ماده ۶۷۸ قانون مدنی مراتب عزل وکیل خود آقای …..را اعلام می دارم. لذا خواهشمند است دستور فرمایید از این تاریخ به بعد تمامی اوراق قضایی به حساب کاربری سامانه ثنا اینجانب ابلاغ گردد. با تجدید احترام.

 

قوانین مرتبط با استعفا و عزل وکیل

از قانون مدنی

ماده ۶۶۴ – وکیل در محاکمه، وکیل در قبض حق نیست مگر اینکه قرائن دلالت بر آن نماید و همچنین وکیل در اخذ حق، وکیل در مرافعه نخواهد بود.

ماده ۶۷۸ – وکالت به طرق ذیل مرتفع می شود:

۱ – به عزل موکل

۲ – به استعفای وکیل

۳ – به موت یا جنون وکیل یا موکل

ماده ۶۷۹ – موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.

ماده ۶۸۱ – بعد از اینکه وکیل استعفا داد مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است می تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند.

از قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۳۷ – اگر موکل وکیل خود را عزل نماید، مراتب را باید به دادگاه و وکیل معزول اطلاع دهد.

عزل وکیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود. اظهار شفاهی عزل وکیل باید در صورتجلسه قید و به امضای موکل برسد.

ماده ۳۸ – تا زمانی که عزل وکیل به اطلاع او نرسیده است اقدامات وی در حدود وکالت، همچنین ابلاغهایی که از طرف دادگاه به وکیل می شود موثر در حق موکل خواهد بود، ولی پس ازاطلاع دادگاه از عزل وکیل، دیگر او را در امور راجع به دادرسی، وکیل نخواهد شناخت.

ماده ۳۹ – درصورتی که وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موکل اخطارمی کند که شخصا یا توسط وکیل جدید دادرسی را تعقیب نماید و دادرسی تا مراجعه موکل یامعرفی وکیل جدید حداکثر به مدت یک ماه متوقف می گردد.

وکیلی که دادخواست تقدیم کرده در صورت استعفا، مکلف است آن را به اطلاع موکل خود برساند و پس از آن موضوع استعفای وکیل و اخطار رفع نقص توسط دادگاه به موکل ابلاغ می شود، رفع نقص به عهده موکل است.

ماده ۴۳ – عزل یا استعفای یا تعیین وکیل جدید باید در زمانی انجام شود که موجب تجدید جلسه دادگاه نگردد، درغیر این صورت دادگاه به این علت جلسه را تجدید نخواهد کرد.

 

*منابع*

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email