یادداشت‌ها

این بخش مختص به یادداشت های شخصی و بعضاً مطالب غیر حقوقی است.

تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۶ فروردین ۱۴۰۲

اندیشه ی دریا ها ، از لحظه پیدایش رنگها در درون دریا ها، نغمه گشایش...
تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۱ فروردین ۱۴۰۲

در انتظاری سرد نشسته ام انتظار سبز شدن یک باغ بی برگ خیزش زندگی می...