یادداشت‌ها

این بخش مختص به یادداشت های شخصی و بعضاً مطالب غیر حقوقی است.

تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۲۸ خرداد ۱۴۰۳

چشمانی پریشان همچو اقیانوس آرام میان دو جزیره  در انتظار زندگی و این مرگ تازه...