روز: مهر ۱۴, ۱۴۰۲ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

۱۴ مهر ۱۴۰۲
معمولاً در عرف موجود معامله خودرو از طریق بیع نامه عادی یا قرارداد شفاهی انجام می‌شود که درعمل خودرو دارای دو مالک می‌گردد. یعنی صاحب پلاک (فروشنده) که سند خودرو و برگِ سبز اسماَ بنام اوست…