روز: آذر ۱۹, ۱۴۰۲ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

۱۹ آذر ۱۴۰۲
بعد از قطعی شدن حکم، محکوم له (طلبکار) جهت اجرای حکم می‌بایست درخواست صدور اجراییه را ( از دادگاه ) در دفتر خدمات قضایی ثبت کند…