روز: خرداد ۹, ۱۴۰۳ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

۹ خرداد ۱۴۰۳
لایحه تجدیدنظرخواهی جزو لوایح مهم حقوقی بوده که در دادگاه تجدیدنظر کاربرد دارد. تنظیم لایحه حرفه‌ای و محکمه پسند امری کاملاً تخصصی و علمی است و همانند تنظیم یک نسخه پزشکی..