ارومیه

فهرست

دفاتر قضایی ارومیه

۹۳۳۰۳۰۰۲

ارومیه, میدان جانبازان (بازارباش), اول خیابان شهید دستغیب, جنب بانک صادرات, طبقه اول

تلفن: ۰۴۴۳۲۲۵۷۲۹۵

۹۷۳۰۳۰۲۹

ارومیه, بلوار امامت, روبروی پارک الغدیر, پلاک ۱/۵۲, طبقه همکف

تلفن: ۰۴۴۳۳۳۷۲۸۴۳

۹۷۳۰۳۰۳۰

ارومیه, بلوار ۷ تیر, خیابان ۷ تیر, کوچه اول

۹۷۳۰۳۰۰۷

ارومیه, انزل, خیابان امام خمینی (ره), جنب بانک ملی

تلفن:۰۴۴۳۳۳۲۳۰۴۶

۹۸۳۰۳۰۴۵

ارومیه, بالانج, خیابان امام خمینی (ره)

تلفن:۰۴۴۳۲۵۱۷۷۷۲

۹۹۳۰۳۰۴۷

ارومیه, خیابان ارشاد, خیابان برق منطقه ۱, ساختمان انجمن حمایت از زندانیان

تلفن: ۰۴۴۳۳۴۷۱۴۷۴

۹۹۳۰۳۰۵۱

ارومیه, بلوار شهید رجایی, نرسیده به پل مدرس, خیابان حکیم نظامی, پلاک ۲۵۵

تلفن:۰۴۴۳۳۸۶۳۲۵۰

۹۹۳۰۳۰۵۲

ارومیه, خیابان ساحلی, روبروی آب بند, ساختمان بهرام ۱, نرسیده به سه راهی شهید جواد سبزی

تلفن:۰۴۴۳۲۳۳۴۳۰۸,۰۴۴۳۲۳۳۱۶۰۵

۱۴۰۰۳۰۳۰۵۴

ارومیه, ابتدای خ آزادگان ۲

شماره تماس: ۰۴۴۳۳۶۷۳۷۷۵

دفاتر پلیس + ۱۰ ارومیه

️دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۱۱۱۴

آدرس: ارومیه, خیابان باکری, جنب بانک ملت, طبقه همکف بازرسی اصناف

کدپستی: ۵۷۱۳۶۸۵۶۱۱

تلفن: ۳۲۲۴۸۰۰۱, ۳۲۲۴۸۰۱۱, ۳۲۲۴۸۰۱۳ (۰۴۴)

نمابر: ۳۲۲۴۸۰۰۱ (۰۴۴)

️دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۱۱۱۶

آدرس: ارومیه, بزرگراه رضایی فلکه دخانیات جنب موقوفه عاشوری‌ها روبروی بانک تجارت

کدپستی: ۵۷۱۶۸۹۳۳۳۸

تلفن: ۳۲۷۸۷۷۷۵, ۳۲۷۵۲۴۳۴, ۳۲۷۵۳۴۳۴ (۰۴۴)

نمابر: ۳۲۷۸۷۷۷۵ (۰۴۴)

️دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۱۱۱۷

آدرس: ارومیه, خیابان شهید امینی, روبروی اداره غله جنب شرکت نفت پلاک ۱۶۹/۲

کدپستی: ۵۷۱۳۹۵۶۶۶۹

تلفن: ۳۲۲۵۱۸۴۶, ۳۲۲۴۰۶۹۸, ۳۲۲۲۲۱۷۷ (۰۴۴)

نمابر: ۳۲۲۵۱۸۴۶ (۰۴۴)

️دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۱۱۱۸

آدرس: ارومیه چهارراه مافی میدان جانبازان خ راهنمائی روبروی اداره راهنمائی و رانندگی پ ۷۵

کدپستی: ۵۷۱۴۷۳۷۹۶۹

تلفن: ۳۲۲۲۲۸۵۷, ۳۲۲۲۶۲۶۲ (۰۴۴)

نمابر: ۳۲۲۲۶۲۶۲ (۰۴۴)

️دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۱۱۱۹

آدرس: ارومیه میدان دفاع مقدس (مهاباد) نبش بلوار وحدت

کدپستی: ۵۷۱۸۸۱۳۱۴۷

تلفن: ۲۳۶۴۵۱۲, ۲۳۷۸۳۳۸ (۰۴۴)

نمابر: ۲۳۶۴۵۱۲ (۰۴۴)

️دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۱۱۲۱

آدرس: بلوار نبوت نرسیده به فلکه بهداری

کدپستی: ۵۷۱۹۹۴۳۹۳۹

تلفن: ۳۳۴۳۳۳۳۸, ۳۳۴۳۳۳۳۰, ۳۳۴۳۳۳۳۱ (۰۴۴)

نمابر: ۳۳۴۳۳۳۳۸ (۰۴۴)

️دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۱۱۲۲

آدرس: بلوار شهید با هنر (آپادانا) میدان مادر روبروی غذاخوری غزال

کدپستی: ۵۷۱۵۷۱۷۱۱۱

تلفن: ۳۳۴۸۴۳۹۵, ۳۳۴۸۴۳۹۴, ۳۳۴۶۴۲۸۷ (۰۴۴)

نمابر: ۳۳۴۸۴۳۹۴ (۰۴۴)

️دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۱۱۲۳

آدرس: ارومیه مدرس، بلوار استاد شهریار روبه روی خیابان بهروش، جنب تالار ملت پلاک ۹۳

کدپستی: ۵۷۱۶۸۸۴۸۷۱

تلفن: ۳۳۸۶۸۹۴۹, ۳۳۸۶۸۹۴۸ (۰۴۴)

نمابر: ۳۳۸۶۸۹۴۸ (۰۴۴)

️دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۱۱۲۴

آدرس: خ عطایی ما بین خ دلگشا و خ مدنی جنب بانک ملی پ ۱۵۳

کدپستی: ۵۷۱۳۷۹۳۴۱۱

تلفن: ۲۲۵۸۲۶۱, ۲۲۵۸۲۶۲ (۰۴۴)

نمابر: ۲۲۵۸۲۶۲ (۰۴۴)

️دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۱۱۲۵

آدرس: ارومیه میدان امام علی خیابان عدالت

کدپستی: ۵۷۱۹۶۳۷۳۵۷

تلفن: ۳۲۳۸۵۸۵۸, ۳۲۳۸۵۱۰۱ (۰۴۴)

️دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۱۱۲۶

آدرس: ارومیه شهرک فرهنگیان بالاتر از بیمارستان امید نبش خ سبحان پاساژ میر پلاک ۹

کدپستی: ۵۷۱۶۷۶۴۴۱۴

تلفن: ۳۳۸۲۱۷۷۸ (۰۴۴)

نمابر: ۳۳۸۲۲۸۹۴ (۰۴۴)

️دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۱۱۲۷

آدرس: خ ورزش پ ۱۰۷ روبروی سالن شش هزار نفری غدیر

کدپستی: ۵۷۱۵۷۱۴۸۴۴

تلفن: ۳۳۴۸۷۸۹۴ (۰۴۴)

️دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۱۱۲۸

آدرس: ارومیه خیابان سعدی فلکه رودکی

کدپستی: ۵۷۱۹۶۶۹۱۱۱

تلفن: ۳۳۶۶۹۸۸۵ (۰۴۴)