بوشهر

فهرست

نشانی مراکز قضایی بوشهر

مرکز پزشکی قانونی استان بوشهر

آدرس: بوشهر، میدان آزادی، ضلع جنوبی (میدان برج)

تلفن:۰۷۷-۳۳۴۴۹۶۸۵

کد پستی:۷۵۱۸۸۵۹۳۵۳

زندان مرکزی بوشهر

بوشهر، تنگک، بلوار نیروی دریایی

تلفن: ۰۷۷۳۳۵۷۷۰۶۴

زندان نظام

تلفن: ۰۷۷۳۳۵۳۰۹۳۳

اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی

تلفن: ۰۷۷۳۴۲۵۰۴۸۷

کانون اصلاح و تربیت بوشهر

بوشهر، بلوار طالقانی، خیابان خبرنگار، بین کوچه فردوس ۲۱ و ۲۳

تلفن: ۰۷۷۳۳۵۳۰۹۳۳

اداره کل زندان‌های استان بوشهر

بوشهر, خیابان بهشت صادق, اداره کل زندان‌های استان بوشهر

کدپستی: ۷۵۱۴۸۴۷۱۳۵

تلفن: ۰۷۷۳۳۵۵۰۱۱۰

شماره فکس: ۰۷۷۳۳۵۶۰۶۹۷

اداره ثبت اسناد و املاک بوشهر

آدرس: بوشهر، میدان انتظام، خیابان امید نسترن، نرسیده به پارک نسترن

تلفن:۰۷۷-۳۳۳۲۸۰۰۴

اداره کل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر

آدرس: بوشهر، چهارراه دادگستری

تلفن:۰۷۷-۳۳۳۲۸۰۰۳

اداره کل تعزیرات حکومتی بوشهر

بوشهر، سنگی غربی، بلوار امام رضا، بلوار بهشتی

تلفن:۰۷۷۳۳۵۵۴۹۴۹

سازمان بازرسی استان بوشهر

بوشهر، جبری، خ نواب صفوی، خ پردیس ۲

اداره گذرنامه بوشهر

آدرس: بندر بوشهر-پشت پارک صدف

تلفن: ۰۷۷۱۲۵۲۹۶۳۶

اداره کل ثبت احوال بوشهر

آدرس: بوشهر، خیابان رئیس علی دلواری

تلفن:۰۷۷-۳۳۳۲۸۳۵۴~۵

فکس:۰۷۷-۳۳۳۳۳۰۰۰

کدپستی:۷۵۱۴۷۷۹۴۳۱

وب سایت: sabteahval.ir/bushehr

ایمیل: bushehr@sabteahval.ir

اداره ثبت احوال در بوشهر

آدرس: بوشهر – خیابان رئیس علی دلواری

تلفن: ۰۷۷۳۳۳۲۹۴۱۷

اداره کل امور مالیاتی بوشهر

آدرس: بوشهر، میدان قدس (ساعت)، خیابان رییس علی دلواری

تلفن:۰۷۷-۳۳۳۲۳۰۸۲~۴

کد پستی:۷۵۱۵۶۷۴۵۱۷

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری بوشهر

آدرس: بوشهر، چهارراه دادگستری، ساختمان اداره کل ثبت اسناد واملاک استان بوشهر

تلفن:۰۷۷-۳۳۳۲۸۰۰۴

اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی

بوشهر، بلوار خلیج فارس، بین نسیم ۲۰ و ۲۱

نمایندگی وزارت امور خارجه بوشهر

تلفن:۰۷۷-۳۳۵۳۸۴۸۵

تلفن:۰۷۷-۳۳۵۴۰۰۷۸

بوشهر, خیابان سنگی، نرسیده به استانداری، خیابان مبارزان

دفتر خدمات الکترونیک قضایی بوشهر

بوشهر, خیابان شهید مطهری (باغ زهرا), روبروی سه راه هلالی

تلفن: ۳۳۵۵۴۳۷۰