مشهد

فهرست

مراجع دادگستری شهرستان مشهد

فهرست

مجتمع قضایی ولایت (ساجدی)

نشانی: بلوار شهید ساجدی – بین ساجدی ۷ و ۹

تلفن: ۳۶۰۲۱۱۶۰(۰۵۱)

 • دادگستری کل استان خراسان رضوی
 • شعب دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی
 • شعب دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی

مجتمع قضایی شهید بهشتی (رضائیه)

نشانی: بلوار وحدت، اول رضائیه

تلفن: ۵-۳۳۶۶۱۲۸۰(۰۵۱)

 • دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۴ مشهد

مجتمع قضایی شهید مطهری (شفا)

نشانی: بلوار شهید محمدزاده(بابارجب) (بلوار شفا)، نبش شهید محمدزاده(بابا رجب) ۱۱ (شفای ۳۰)

تلفن: ۶-۳۷۵۲۷۵۳۱(۰۵۱)

 • دادگاه خانواده مشهد

مجتمع قضایی امام خمینی(ره) (چهار طبقه)

نشانی: بلوار شهید مدرس – ابتدای شهید مدرس ۴ (چهار طبقه)

تلفن: ۹-۳۲۲۲۲۱۵۱(۰۵۱)

 • شعب دادگاه عمومی حقوقی مشهد
 • شعب ۱۳۱ به بعد دادگاه های کیفری دو
 • نمایندگی دیوان عدالت اداری

مجتمع قضایی ثامن (حرم مطهر)

نشانی: اول خیابان نواب صفوی، مقابل پیر پالان دوز

تلفن: ۲-۳۳۶۸۱۰۷۰

 • ۴ شعبه از دادسرا و ۲ شعبه از دادگاه کیفری دو و یک شعبه از دادگاه انقلاب جهت رسیدگی به جرائم واقع در محدودۀ حرم مطهر

مجتمع قضایی شهید کامیاب (صدف)

نشانی: بلوار وکیل آباد، وکیل آباد ۴۳، ابتدای بلوار صدف

تلفن: ۴-۳۸۶۸۰۸۰۲

 • دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۶ مشهد

مجتمع قضایی شهید رجایی (کوهسنگی)

نشانی: خیابان کوهسنگی، میدان الندشت

تلفن: ۵-۳۸۴۲۵۰۲۱ و ۵-۳۸۴۶۰۳۶۱

 • دادستان شهرستان مشهد
 • دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲ مشهد
 • دادسرای ناحیه ۹ مشهد (انقلاب اسلامی)
 • شعب دادگاه انقلاب اسلامی
 • اجرای احکام دادگاه های انقلاب اسلامی
 • مجتمع قضایی ویژه اطفال و نوجوانان
 • شعب مجری نیابت دادسرای مشهد

مجتمع قضایی عدالت (شیرودی)

نشانی: میدان ۱۷شهریور، بلوار شهید شیرودی، نبش شهید شیرودی ۱۳

تلفن: ۶-۳۳۴۹۳۲۵۲

 • شعب ۱۰۱ تا ۱۳۰ دادگاه کیفری دو مشهد

مجتمع شناسایی و کاهش آسیب‌های اجتماعی شوق زندگی

نشانی: میدان امام حسین(ع)، خیابان خواجه ربیع، بعد از خواجه ربیع ۷، بوستان بهار

تلفن: ۳۷۴۲۹۲۱۱

 • دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۵ (سرپرستی) مشهد

مجتمع اجرای احکام مدنی دادگستری مشهد

نشانی: بلوار شهید مدرس، شهید مدرس ۶

تلفن: ۴-۳۲۲۱۱۱۰۲

 • شعب اجرای احکام مدنی دادگستری مشهد

مجتمع اجرای احکام کیفری مشهد

نشانی: بلوار وکیل آباد، وکیل آباد ۸ (مسیر مناسب خودرو: بلوار وکیل آباد، کوثر یک، روبروی ارشاد ۳)

 • دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۰ (اجرای احکام کیفری)

لیست شعب شورای حل اختلاف در شهرستان مشهد

شورای حل اختلاف مجتمع شماره یک

نشانی: خیابان عبادی – روبروی عبادی ۸

تلفن: ۰۵۱-۳۲۲۳۴۲۷۰

 • شعب ۱ ، ۴ ، ۱۰الی۶ ، ۱۷الی۱۳، ۲۹ الی ۲۶ و ۳۵

شورای حل اختلاف مجتمع شماره دو

نشانی: بلوار شهید قرنی – نبش قرنی ۳۱ – جنب تعزیرات حکومتی

تلفن: ۰۵۱-۳۷۲۴۴۶۵۸

 • شعب ۵۴ الی ۵۱ و ۲۲۹ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع شده‌اند.

شورای حل اختلاف مجتمع شماره سه

نشانی: بلوار شهید قرنی – نبش قرنی ۲۸

تلفن: ۰۵۱-۳۷۲۵۷۸۰۴

 • شعب ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۵۰، ۱۵۴، ۱۵۹، ۱۶۱، ۱۶۴، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۷۲ الی ۱۶۹ و ۱۷۸ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع شده‌اند.

شورای حل اختلاف مجتمع شماره چهار

نشانی: بولوار کوثر – کوثر ۱۵

تلفن: ۰۵۱-۳۸۸۲۴۵۵۲-۳

 • شعب ۲۲، ۱۸۳، ۱۸۴ و ۱۹۴ الی ۱۸۶ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع شده‌اند.

شورای حل اختلاف مجتمع شماره پنج

نشانی: رسالت – میدان میرزا کوچک خان

تلفن: ۰۵۱-۳۲۵۶۲۲۷۰

 • شعب ۲۴۱، ۲۴۳، ۲۴۵، ۲۴۷، ۲۵۵-۲۴۹، ۲۵۷، ۲۵۹ و ۲۶۶ الی ۲۶۲ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع شده‌اند.

شورای حل اختلاف مجتمع بهشتی

نشانی: کوی رضائیه – بلوار امت

تلفن: ۰۵۱-۳۶۸۵۰۰۵

 • شعب ۲۶۹ و ۲۷۰ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع شده‌اند.

شورای حل اختلاف شعبه ۱۸۱ – کد شعبه ۲۱۲۶۰۸۹

نشانی: انتهای خیابان امام رضا (ع) – ترمینال مسافرتی

تلفن: ۰۵۱-۳۸۵۱۵۴۷۰

 • شعبه ۱۸۱ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع است.

شورای حل اختلاف مجتمع شهید مطهری

نشانی: بلوار شفا

تلفن: ۰۵۱-۳۷۵۲۷۵۳۱

 • شعب ۹۲ الی ۸۹ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع شده‌اند.

شعب ۲۷۲ و ۲۷۳ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع شده‌اند.

نشانی: شهرک طرق – شهید ساعی ۳۱

شورای حل اختلاف کد شعبه ۲۱۲۶۰۶۲

نشانی: بلوار فردوسی – سازمان آب و فاضلاب

 • شعبه ۱۸۲ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع است.

شورای حل اختلاف شعبه ۱۶۲ – کد شعبه ۲۱۲۶۰۴۹

نشانی: مستقر در ستاد دیه مشهد

 • شعبه ۱۶۲ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع است.

شورای حل اختلاف شعبه ۳۱ – کد شعبه ۲۱۲۶۰۲۸

نشانی: بلوار فردوسی – خیابان ثمانه ۵ – پلاک ۷۸

 • شعبه ۳۱ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع است.

نشانی کلانتری های مشهد

کلانتری حجاب مشهد

نشانی: مشهد، حجاب، حجاب ۷۷

کلانتری قاسم آباد مشهد

نشانی: مشهد – قاسم آباد – حاشیه میدان امامیه

تلفن: ۰۵۱۳۶۲۲۲۶۰۰

ایستگاه پلیس راهور

نشانی: مشهد، اقبال، جاده شاندیز

کلانتری شهید رجایی مشهد

نشانی: مشهد – جاده سرخس – ابتدای شهرک شهید رجایی

تلفن: ۰۵۱۳۳۷۱۵۵۰۰

کلانتری خواجه ربیع مشهد

نشانی: مشهد – میدان امام حسین (ع) – ابتدای خیابان خواجه ربیع – به طرف ارامگاه خواجه ربیع – سمت راست

تلفن: ۰۵۱۳۷۳۳۱۰۰۰

کلانتری طبرسی شمالی مشهد

نشانی: مشهد – ابتدای بلوار سوم طبرسی – سمت چپ

تلفن: ۰۵۱۳۲۱۷۸۴۶۳

ایستگاه پلیس پایانه مشهد

نشانی: مشهد – پایانه مسافربری مشهد

تلفن: ۰۵۱۳۸۰۰۹۳۵۵

کلانتری خلق آباد مشهد

نشانی: مشهد – بلوار ۲۲ بهمن – جاده کلات

تلفن: ۰۵۱۳۲۶۰۵۱۱۰

کلانتری کوی پلیس مشهد

نشانی: بلوار جمهوری اسلامی – انتهای خیابان ارم

تلفن: ۰۵۱۳۳۴۴۴۰۴۰

کلانتری نجفی مشهد

نشانی: مشهد – بلوار پیروزی – بلوار سرافرازان – پشت میدان بازار روز

تلفن: ۰۵۱۳۸۲۳۰۲۰۰

کلانتری جهاد مشهد

نشانی: مشهد – جاده آسیایی سنتو – میدان جهاد – مقابل مرکز آموزش ثامن الائمه

تلفن: ۰۵۱۳۸۴۱۴۸۶۱

کلانتری سیدی مشهد

نشانی: مشهد – سیدی – ابتدای شهرک بهارستان

تلفن: ۰۵۱۳۸۴۱۴۸۶۱

۰۵۱۳۳۸۶۱۶۴۰

کلانتری فیاض بخش مشهد

نشانی: مشهد – میدان عدل خمینی – خیابان فیاض بخش

تلفن: ۰۵۱۳۸۵۹۱۵۴۱

کلانتری احمد آباد مشهد

نشانی: مشهد – سی متری اول اول احمد آباد – بلوار ابوذر غفاری – نبش غفاری یک

تلفن: ۰۵۱۳۸۴۱۴۹۴۴

کلانتری هاشمی نژاد مشهد

نشانی: مشهد – خیابان شهید هاشمی نژاد – نبش چهارراه هاشمی نژاد

تلفن: ۰۵۱۳۲۲۲۴۶۹۳

کلانتری سناباد مشهد

نشانی – خیابان راهنمایی – نرسیده به میدان راهنمایی

تلفن: ۰۵۱۳۸۴۱۵۵۵۵

کلانتری مصلی مشهد

نشانی: ابتدای بلوار مصلی – حاشیه میدان عدالت

تلفن: ۰۵۱۳۳۶۶۱۶۰۰

کلانتری بلوار شفا مشهد

نشانی: مشهد – بلوار شفا – مقابل شفا ۱۳

تلفن: ۰۵۱۳۷۵۲۵۹۱۴

کلانتری بانوان مشهد

نشانی: مشهد – حاشیه میدان عدالت – مستقر در کلانتری مصلی

تلفن: ۰۵۱۳۳۶۸۸۷۸۱

کلانتری میرزا کوچک خان مشهد

نشانی: مشهد – طلاب – انتهای بلوار میرزا کوچک خان

تلفن: ۰۵۱۳۲۵۶۹۴۹۸

کلانتر سجاد مشهد

نشانی: مشهد – بلوار آزادی – نبش آزادی ۱۳

تلفن: ۰۵۱۳۶۰۶۳۶۳۱

کلانتری ۳۶ شهرک ناجا مشهد

نشانی: بلوار وکیل آباد – جنب پادگاه شهید برونسی

تلفن: ۰۵۱۳۵۰۱۵۷۰۱

کلانتری آبکوه مشهد

نشانی: مشهد – بلوار توس – جنب کارخانه قند آبکوه

تلفن: ۰۵۱۳۷۶۱۲۰۹۳

فرماندهی ثامن مشهد

نشانی: بلوار وحدت – روبروی مرکز بهداشت

تلفن: ۰۵۱۳۳۶۹۳۰۱۳

کلانتری امام رضا مشهد

نشانی: مشهد – میدان بیت المقدس – جنب بازار امام رضا

تلفن: ۰۵۱۳۳۶۶۱۴۰۰

کلانتری نواب صفوی مشهد

نشانی: مشهد – بلوار وحدت – مقابل پارک وحدت

تلفن: ۰۵۱۳۳۶۴۳۵۳۳

کلانتری آستانه پرست مشهد

نشانی: مشهد – خیابان کاشانی ۱۲

تلفن: ۰۵۱۳۲۲۵۵۰۲۰

کلانتری شیرازی مشهد

نشانی: مشهد – خیابان طبرسی ۲

تلفن: ۰۵۱۳۲۲۲۲۴۶۸

کلانتری مهرگان مشهد

نشانی: مشهد – جاده سیمان – شهرک مهرگان

تلفن: ۰۵۱۳۲۶۵۳۰۰۱

کلانتری الهیه مشهد

نشانی: مشهد – بلوار الهیه – قبل از آتش نشانی و الهیه ۲۵

تلفن: ۰۵۱۳۵۳۱۳۵۰۱

کلانتری بینالود

نشانی: خراسان رضوی – جاده نیشابور – شهر جدید بینالود

تلفن: ۰۵۱۳۳۵۶۵۲۵۴

کلانتری هفت تیر مشهد

نشانی: مشهد – ابتدای بلوار هفت تیر

تلفن: ۰۵۱۳۸۶۴۸۰۷۱

کلانتری رسالت مشهد

نشانی: مشهد – خیابات رسالت – نرسیده به پل میدان نوغان

تلفن: ۰۵۱۳۲۷۶۹۴۰۰

کلانتری ۴۳ کاظم آباد مشهد

نشانی: مشهد – جاده قدیم قوچان – جنب کارخانه رب شادان

تلفن: ۰۵۱۳۶۷۷۶۴۴۰

کلانتری شهید باهنر مشهد

نشانی: جاده سرخص – شهرک شهید باهنر – جنب شرکت مخابرات

تلفن: ۰۵۱۳۳۹۶۲۱۱۱

کلانتری محله نوغان

نشانی: مشهد، طبرسی – میدان طبرسی – خیابان نوغان – خیابان سروقدی

کلانتری ۴۳ معراج

نشانی: مشهد، شهرک غرب، بلوار توس، خیابان غفوری، خیابان حشمتی، زمین ورزشی اسفند

کلانتری پنج تن التیمور

نشانی: مشهد، شهید قربانی، بلوار التیمور بین شهید قربانی و پنجتن پنجاه و دوم

کلانتری ۳۹ طبرسی شمالی

نشانی: مشهد، شهید قربانی، بلوار طبرسی شمالی

کلانتری ۳۸ بلوار پنجتن

نشانی: مشهد، شهید قربانی، بلوار التیمور بین شهید قربانی و پنجتن ۵۲

کلانتری ۳۴ زنان

نشانی: مشهد، چهنو، خیابان چهنو، خیابان آیت الله صدوقی ششم، خیابان مصلی اول، کلانتری ۱۷ مصلی

کلانتری شفا

نشانی: مشهد، هدایت، بلوار عبدالمطلب، بلوار شهید محمد زاده

کلانتری ۴۱ رسالت (مرکز پایگاه آگاهی شرق مشهد)

نشانی: مشهد، گاز، خیابان میرزایی ۱۳، بین خیابان حبیب ابن مظاهر هجدهم، خیابان حبیب ابن مظاهر هفدهم

حوزه کلانتری سجاد ۲۱ سرکلانتر غرب

نشانی: مشهد، آزادشهر، بلوار امامت، خیابان استقلال

کلانتری امام سجاد

نشانی: مشهد، آزادشهر، بلوار معلم، خیابان معلم سوم، خیابان امامت یکم

کلانتری پنجتن مشهد

تلفن: ۰۵۱۳۶۷۱۸۳۹۲

کلانتری هاشمیه مشهد

تلفن: ۰۵۱۳۸۲۳۰۲۰۰

کلانتری شیرازی مشهد

تلفن: ۰۵۱۳۲۲۲۲۴۶۸

کلانتری فرودگاه مشهد

تلفن: ۰۵۱۳۴۱۰۰۰۰۱

کلانتری صحرایی مشهد

تلفن: ۰۵۱۳۲۷۰۰۷۰۰

کلانتری احمدآباد مشهد

تلفن: ۰۵۱۳۸۴۱۴۹۴۴

کلانتری الهیه مشهد

تلفن: ۰۵۱۳۵۳۱۳۵۰۱

کلانتری سجاد مشهد

تلفن: ۰۵۱۳۶۰۶۳۶۳۱

کلانتری نجفی مشهد

تلفن: ۰۵۱۳۸۲۳۰۲۰۰

کلانتری هفت تیر مشهد

تلفن: ۰۵۱۳۸۶۴۸۰۷۱

کلانتری خواجه ربیع مشهد

تلفن: ۰۵۱۳۷۳۳۱۰۰۰

کلانتری پیروزی مشهد

تلفن: ۰۵۱۳۸۲۳۰۲۰۰

دادگاه انقلاب مشهد

نشانی:مشهد،خیابان کوهسنگی، میدان الندشت، بین کوهسنگی ۷ و ۹ طبقه ۳ ساختمان مرکزی دادسرا

تلفن: ۰۵۱۳۸۴۲۵۰۲۱-۶

دادسراهای مشهد

دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲

نشانی: مشهد،خیابان کوهسنگی، میدان الندشت، بین کوهسنگی ۷ و ۹ – ساختمان مرکزی دادسرا

تلفن: ۰۵۱۳۸۴۲۵۰۲۱-۶

دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳

نشانی:مشهد،حرم مطهر، خیابان شهید نواب صفوی، نواب صفوی ۲، ساختمان ثامن

تلفن:۰۵۱۳۳۶۸۱۰۷۰-۳

دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۴

نشانی: مشهد،بلوار وحدت، وحدت ۱۲، ساختمان شهید بهشتی

تلفن:۰۵۱۳۳۶۶۱۲۸۰-۵

دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۵

نشانی:میدان امام حسین علیه السلام، خیابان خواجه ربیع، خواجه ربیع ۷، داخل پارک بهار، ساختمان دادسرای ناحیه ۵، مجتمع شوق زندگی

تلفن:۰۵۱۳۷۴۲۹۲۱۵

دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۶

نشانی:بلوار وکیل‌ آباد ۴۳، نبش خیابان صدف، ساختمان شهید کامیاب

تلفن:۳۸۶۸۰۸۰۲-۰۵۱۴

دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۷

نشانی:مشهد،پنجراه سناباد – خیابان ابن سینا – بین ۱۹ و ۲۱_دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۹خیابان کوهسنگی، میدان الندشت، بین کوهسنگی ۷ و۹

تلفن:۰۵۱ ۹۳۸۴۲۵۰۲۱-۶

دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۰

نشانی:بلوار وکیل‌‌ آباد، وکیل‌ آباد

تلفن: ۰۵۱۸۳۸۸۲۳۶۵۱

سازمان قضایی نیروهای مسلح استان خراسان رضوی

نشانی: خراسان رضوی – فلکه عدل خمینی- انتهای خ فیاض بخش

کدپستی: ۹۱۷۴۸۹۳۸۴۱

تلفن: ۰۵۱۳۸۵۹۲۱۶۶

دورنما: ۳۸۵۹۳۶۳۹

دادگاه ویژه روحانیت خراسان رضوی

نشانی:مشهد،هدایت،خ موسوی قوچانی۳۰/۳،خ موسوی قوچانی۳۲

تلفن: ۰۵۱۳۷۵۳۹۰۶۲

دفاتر خدمات قضایی مشهد

️دفتر خدمات قضایی خیابان عبدالمطلب

آدرس : مشهد ، بلوار عبدالمطلب ، نبش عبدالمطلب ۱۰ ، پلاک ۱۳۶

شماره تلفن : ۳۷۲۵۲۳۲۸ (۰۵۱)

کد دفتر : ۹۷۳۱۱۰۳۲

️دفتر خدمات قضایی چهار راه المهدی (سیدی)

آدرس : مشهد ، انتهای گاراژدار‌ها به طرف سیدی ، چهار راه المهدی ، جنب بانک مسکن ، پلاک ۲۶

شماره تلفن : ۳۳۸۵۰۴۷۵ (۰۵۱)

کد دفتر : ۹۳۳۱۱۰۱۱

️دفتر خدمات قضایی بلوار شهید رستمی

آدرس : مشهد – بلوار رستمی ، بین رستمی ۴۹ و رستمی ۵۱ ، پلاک ۴۹۱ ، طبقه همکف

شماره تلفن : ۳۳۶۶۹۷۳۷ (۰۵۱)

کد دفتر : ۹۷۳۱۱۰۳۴

️دفتر خدمات قضایی بلوار طبرسی

آدرس : مشهد ، بلوار اول طبرسی ، بین طبرسی ۴۴ و ۴۶ ، روبروی فرش نگین مشهد ، پلاک ۱۰۴۸

شماره تلفن : ۳۲۷۱۸۳۱۷ (۰۵۱)

کد دفتر : ۹۳۳۱۱۰۰۹

️دفتر خدمات قضایی میدان شهدا

آدرس : مشهد ، انتهای بلوار صاحب الزمان ، نبش دانشگاه ۳ ، مجتمع امین ، طبقه اول ، واحد ۱۲۶

شماره تلفن : ۳۷۱۳۵۹۹۱ (۰۵۱)

کد دفتر : ۹۷۳۱۱۰۳۳

️دفتر خدمات قضایی خیابان گاز مشهد

آدرس: بین گاز ۴ و ۶ ، پلاک ۲۲۲/۱ ، طبقه همکف

شماره تماس: ۳۷۳۲۳۱۹۱

کد دفتر:۹۷۳۱۱۰۳۹

️دفتر خدمات قضایی خیابان مطهری

آدرس : مشهد ، مطهری جنوبی ، بین مطهری جنوبی ۱۵ و چهار راه میدان بار ، روبروی بانک تجارت

شماره تلفن : ۳۷۲۸۵۱۲۲ (۰۵۱)

کد دفتر : ۹۴۳۱۱۰۱۲

️دفتر خدمات قضایی خیابان ابوطالب

آدرس : مشهد ، تقاطع ابوطالب و عبدالمطلب ، ابوطالب ۴۲ ، دفتر اسناد رسمی ۱۷

شماره تلفن : ۳۷۵۱۴۶۹۳ (۰۵۱)

کد دفتر : ۹۳۳۱۱۰۰۷

️دفتر خدمات قضایی میدان عدل خمینی

آدرس : مشهد ، میدان عدل خمینی ، خیابان شهید فیاض بخش ، فیاض بخش ۱ ، پلاک ۶۹

شماره تلفن : ۳۸۵۴۸۳۰۳ (۰۵۱)

کد دفتر : ۹۷۳۱۱۰۳۶

️دفتر خدمات قضایی خیابان امام خمینی

آدرس: امام خمینی ۳۹ ، پلاک ۱۰ ، طبقه همکف ، واحد۱

شماره تلفن: ۳۸۵۱۶۷۰۳

کد دفتر: ۹۳۳۱۱۰۰۱

️دفتر خدمات قضایی سناباد مشهد

آدرس : مشهد ، خیابان سناباد ، بین سناباد ۵۳ و ۵۵، پلاک۲/۴۶۹ ، طبقه اول

شماره تلفن : ۰۵۱۳۸۴۲۱۴۳۶ – ۰۵۱۳۸۴۰۳۷۶۸

کد دفتر : ۹۷۳۱۱۰۳۸ مدیر : فخری بخشی نیت

️دفتر خدمات قضایی احمد اباد

آدرس : مشهد ، خیابان احمدآباد ، بین عدالت و محتشمی ، پلاک ۱۴۲ ، دفتر اسناد رسمی ۳۳

شماره تلفن : ۳۸۴۰۲۵۸۱ (۰۵۱)

کد دفتر : ۹۳۳۱۱۰۰۵

️دفتر خدمات قضایی بلوار معلم

آدرس : شهرستان مشهد ، بین معلم ۵۵ و ۵۷ ، ساختمان کوروش ، طبقه فوقانی فروشگاه کوروش ، واحد اول

شماره تلفن : ۰۵۱۳۸۹۱۴۵۰۷

کد دفتر: ۹۳۳۱۱۰۰۸

️دفتر خدمات قضایی معلم

آدرس : مشهد ، بلوار معلم ، نبش معلم ۱۷ ، پلاک ۱

شماره تلفن : ۳۶۰۱۱۸۰۵ (۰۵۱)

کد دفتر : ۹۷۳۱۱۰۳۷

️دفتر خدمات قضایی شهرک غرب ( قاسم اباد )

آدرس : مشهد ، قاسم آباد ، بلوار شاهد ، بین شاهد ۷۱ -۷۳ ، پلاک ۸۹۷ ، طبقه دوم

شماره تلفن : ۳۶۶۱۷۵۱۴

کد دفتر : ۹۳۳۱۱۰۰۳ مدیر: آقای رشد

️دفترخدمات قضائی میدان مادر

آدرس: مشهد ، میدان مادر . بلوارشاهد‌ ، بین شاهد۵۴ و چهارراه راه آهن

شماره تلفن : تلفن ۳۶۲۲۲۳۷۲

کد دفتر : ۹۸۳۱۱۰۴۰ سعیدپیردوست

️دفتر خدمات قضایی بلوار فردوسی

آدرس : مشهد ، بلوار فردوسی ، نبش فردوسی ۱۷ ، پلاک ۲۸۹

شماره تلفن : ۳۷۶۳۲۸۲۸ (۰۵۱)

کد دفتر : ۹۳۳۱۱۰۰۴ مدیر: آقای غلامپور

️دفتر خدمات قضایی بلوار استقلال

آدرس : مشهد ، بلوار استقلال ، بین استقلال ۱ و ۳ ، پلاک ۷۳

شماره تلفن : ۳۶۰۸۴۱۰۸ (۰۵۱)

کد دفتر : ۹۳۳۱۱۰۰۲ مدیر: آقای مسگرانی

️دفتر خدمات قضایی بلوار پیروزی

آدرس : بلوار پیروزی ، بین پیروزی ۱ و ۳ ، پلاک ۹۵

شماره تلفن : ۳۸۷۸۳۲۳۶ (۰۵۱)

کد دفتر : ۹۳۳۱۱۰۱۰

️دفتر خدمات قضایی صیاد شیرازی

آدرس: مشهد ، بلوار صیاد شیرازی ، نبش صیاد ۱۳ ، ساختمان ایساتیس

شماره تلفن : ۳۸۹۴۴۸۱۷ (۰۵۱)

کد دفتر: ۹۷۳۱۱۰۳۵

️دفتر قضایی الهیه

آدرس: مشهد ، بلوار محمدیه ، نبش محمدیه ۱۵ ، داخل پاساژ ، طبقه همکف

شماره تماس: ۳۵۲۵۴۵۸۸ (۰۵۱)

کددفتر: ۹۹۳۱۱۰۶۹

️مرکز پزشکی قانونی استان خراسان رضوی

مسئول مرکز ، مدیرکل: دکتر سید آریا حجازیکد پستی: ۹۱۳۸۶۱۵۹۱۶

تلفن: ۳۸۴۲۵۹۴۶

روابط عمومی : ۳۸۴۵۴۴۰۰ – داخلی ۱۶۰

تلفن سالن تشریح: ۳۸۵۲۳۰۰۸

نمابر: ۳۸۴۵۴۴۰۰

پست الکترونیک: khr@lmo.ir

آدرس: مشهد ، خیابان سناباد ، چهارراه پل خاکی

️مرکز پزشکی قانونی استان خراسان رضوی ( آزمایشگاه)

مسئولین: دکتر محسن رضازاده شجاعی و دکتر حریریکد پستی: ۹۱۸۳۸۸۸۹۳

تلفن سالن تشریح : ۳۸۴۲۵۹۴۶

تلفن سالن آزمایشگاه : ۳۸۴۲۵۹۴۶

آدرس: مشهد، میدان بیمارستان امام رضا(ع)، خیابان رازی، خیابان شهید صابری، جنب اورژانس عدالتیان

️مرکز پزشکی قانونی شرق مشهد

رئیس مرکز: آقای دکتر علی نقش

کدپستی: ۹۱۴۴۸۶۵۱۸۶

تلفن دفتر: ۳۲۲۲۷۳۱۷

آدرس: مشهد، میدان راه آهن، بین کامیاب ۱۸ و ۲۰

️مرکز پزشکی قانونی غرب مشهد

رئیس مرکز: دکتر سعید ضرابی

تلفن تماس: ۳۸۹۲۴۴۴۲

کدپستی: ۹۱۸۸۹۱۴۴۶۷

آدرس: مشهد، بلوار وکیل آباد، بین وکیل آباد ۴۵ و ۴۷

️زندان مرکزی مشهد

مشهد،تربیت،خ. قانع بیست و دوم

شماره تلفن: ۰۵۱۳۸۶۷۹۰۱۲

️اداره کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی خراسان رضوی

محله سعدآباد، مشهداستان خراسان رضوی، مشهد، بلوار سپهبد قرنی، دکتر شیخ، بین دکتر شیخ ۱۰ و کاشف

شماره تلفن: ۰۵۱۳۷۲۸۷۶۰۳

وبسایت: khorasanprisons.ir

️زندان وکیل آباد مشهد

آدرس: مشهد، تربیت، بولوار فارغ التحصیلان، بلوار معلم شماره تلفن: ۰۵۱۳۸۶۷۹۰۱۲

️اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی

شماره تلفن: ۳۷۶۱۰۰۶۴ (۰۵۱)

آدرس: مشهد، بلوار خیام، تقاطع ارشاد، مقابل شرکت گاز

 • ساعات کاری : تمام ایام هفته به غیر از جمعه و تعطیلات رسمی از ساعت ۰۷:۱۵ لغایت ۱۴:۱۵

️اداره ثبت اسناد و املاک منطقه یک

شماره تلفن: ۳۸۵۹۲۰۴۱ (۰۵۱) ، ۳۸۵۹۲۰۴۴ (۰۵۱)

آدرس: مشهد، خیابان امام خمینی، خیابان ثبت، داخل کوچه ثبت، جنب بانک ملی مرکزی

 • ساعات کاری : تمام ایام هفته به غیر از جمعه و تعطیلات رسمی از ساعت ۰۷:۱۵ لغایت ۱۴:۰۰

️اداره ثبت اسناد و املاک منطقه دو

شماره تلفن: ۳۷۶۱۰۰۶۴ (۰۵۱)

آدرس: مشهد، بلوار خیام، تقاطع ارشاد، مقابل شرکت گاز

لازم به ذکر است، اداره منطقه دو ثبت، زیر مجموعه ی اداره کل ثبت می باشد.

 • ساعات کاری : تمام ایام هفته به غیر از جمعه و تعطیلات رسمی از ساعت ۰۷:۱۵ لغایت ۱۴:۱۵

️اداره ثبت اسناد و املاک منطقه سه

شماره تلفن: ۳۳۴۹۱۸۷۴ (۰۵۱)

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا، قباد جنوبی، بین قباد ۱۹ و امام رضا ۷۰ (محله کوشش)

 • ساعات کاری : تمام ایام هفته به غیر از جمعه و تعطیلات رسمی از ساعت ۰۷:۱۵ لغایت ۱۳:۱۵

️اداره ثبت اسناد و املاک منطقه چهار

شماره تلفن: ۷۶۵۴۸۱۸ (۰۵۱)

آدرس: مشهد، بلوار سجادیه، تقویه، بین تقویه ۲۵ و ۲۷ (محله ی امیریه)

 • ساعات کاری : تمام ایام هفته به غیر از جمعه و تعطیلات رسمی از ساعت ۰۷:۳۰ لغایت ۱۷:۰۰

️اداره اجرای اسناد ذمه مشهد مقدس (شعبه مهریه)

شماره تلفن: ۳۸۴۴۹۴۴۱ (۰۵۱)

آدرس: مشهد، کوهسنگی، کوهسنگی ۲۳، بلوار ابوذر غفاری، ابوذر غفاری ۳۵، پلاک ۳۴ (محله احمد آباد

️اداره کل تعزیرات حکومتی استان خراسان رضوی

آدرس: شهد، منطقه ۲، محله عامل، نبش قرنی مشهد – بلوار شهید قر نی – روبروی مسجد اسکندری ۳۱

تلفن:۰۵۱-۳۷۲۵۲۴۷۹ ۰۵۱-۳۷۲۷۱۱۳۳ ۰۵۱-۳۷۲۴۸۱۰۲

کد پستی:۹۱۸۴۸۹۹۷۸۵

️ستاد دیه خراسان رضوی

مشهد مقدس بولوار وکیل آباد شهید قانع ۵ جنب زندان مرکزی مشهد

تلفن: ۰۵۱۳۸۹۴۶۰۰۴

️اداره کل بازرسی استان خراسان رضوی

مشهد، سجاد، بلوار ارشاد، خ. پیام، خ. پیام یکم

تلفن: ۰۵۱۳۷۶۶۴۶۶۶

️دفتردیوان عدالت اداری استان خراسان رضوی

مشهد – خیابان مدرس–دادگاه های عمومی و انقلاب مشهد (چهار طبقه)- طبقه همکف– دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری

شماره تماس:۳۲۰۱۴۵۶۶ – ۰۵۱

️اداره تصفیه امور ورشکستگی مشهد

مشهد، ده دی، خ رازی غربی، خ فرخی

️ پلیس فتا مشهد (پایگاه چهارم پلیس فتا)

آدرس: مشهد – قاسم آباد – طبقه فوقانی کلانتری قاسم آباد

تلفن: ۰۵۱۳۶۲۳۸۷۴۲

فکس: ۰۵۱۳۶۲۳۸۷۴۲

️پلیس امنیت اخلاقی مشهد

مشهد، کوی پلیس، خ پروین اعتصامی بیست و هفتم

️پلیس اطلاعات و امنیت عمومی خراسان رضوی

مشهد، بهارستان، بلوار صیاد شیرازی، بلوار پیروزی

تلفن: ۰۵۱۳۸۰۴۳۸۸۶

️پلیس امنیت اقتصادی

محله بهارستان، مشهدستان خراسان رضوی، مشهد، بلوار پیروزی، بین شهدای یگان ویژه و پیروزی ۲/۱

️پلیس راهور مشهد

مشهد، پایین خیابان، بلوار شهید کامیاب، بلوار وحدت مشهد، گلشور، بلوار طبرسی جنوبی، بلوار نبوت

️فرماندهی پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان رضوی

محله سرافرازان، مشهداستان خراسان رضوی، شهرستان مشهد، مشهد، بلوار سرافرازان، مقابل سرافرازان ۴۵

️اداره گذرنامه مشهد

مشهد، بهارستان، بلوار صیاد شیرازی، بلوار پیروزی

️پلیس گذرنامه و مهاجرت خراسان رضوی

مشهد، بهارستان، بلوار صیاد شیرازی، بلوار پیروزی

️تلفن روابط عمومی گذرنامه مشهد:

تلفن: ۶۶۹۲۹۶۵۸

تلفن: ۶۶۹۳۶۷۷۷

تلفن: ۶۶۹۱۹۵۹۷

تلفن: ۶۶۹۱۹۵۹۸

تلفن: ۶۶۹۱۹۵۹۹

فکس:۶۶۹۲۳۳۴۳

وبسایت: WWW.POLICE.IR

️نماینده پست مستقر در پلیس گذرنامه

تلفن: ۶۶۹۰۵۷۰۷

️اداره کل ثبت احوال خراسان رضوی (مشهد)

مشهد – تقاطع بلوار خیام و فردوسی (بین نور بخش ۴ و ۶) – اداره کل ثبت احوال مشهد

تلفن:۰۵۱-۳۷۶۴۲۰۴۴~۹

فکس:۰۵۱-۳۷۶۴۲۰۵۱

کد پستی:۹۱۸۵۹۸۶۵۱۱

️اداره ثبت احوال مشهد

آدرس: مشهد، بلوار خیام، جنب سازمان جهاد کشاورزی

دفاتر پلیس +۱۰ در شهر مشهد

️دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۱۱

آدرس: مشهد – میدان راهنمایی – ابتدای بلوار سازمان آب بین آپادانا و صادقی ۱۰ مقابل بانک ملی بازار گوهرشاد

کدپستی: ۹۱۸۵۸۹۳۵۹۸

تلفن: ۳۷۶۵۳۰۰۶ – ۳۷۶۵۲۹۶۵ (۰۵۱)

نمابر: ۳۷۶۵۱۸۳۳ (۰۵۱)

️ دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۱۴

آدرس: مشهد – بلوار امامیه بین امامیه ۳۸ و ۴۰ پلاک ۷۲

کدپستی: ۹۱۸۹۶۹۳۴۷۴

تلفن: ۳۶۶۱۴۰۶۴ – ۳۶۶۱۴۰۶۳ (۰۵۱)

نمابر: ۳۶۶۱۴۰۶۴ (۰۵۱)

️ دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۱۵

آدرس: مشهد – خیابان ملک الشعراء بهار نبش بهار ۴۴ طبقه اول

کدپستی: ۹۱۷۴۶۸۵۴۳۳

تلفن: ۳۸۵۲۹۰۰۰ – ۳۸۵۳۰۵۸۹ – ۳۸۵۳۰۵۹۰ (۰۵۱)

نمابر: ۳۸۵۴۸۴۵۵ (۰۵۱)

️دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۱۶

آدرس: مشهد – بلوار شهید رستمی بین رستمی ۴۵ و ۴۷ پلاک ۴۰۱

کدپستی: ۹۱۶۸۶۸۸۱۷۴

تلفن: ۳۳۶۸۱۸۱۸ – ۳۳۶۸۱۸۱۹ – ۳۳۶۵۸۷۸۰ (۰۵۱)

نمابر: ۳۳۶۵۸۷۸۰ (۰۵۱)

️دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۱۷

آدرس: مشهد – بلوار عبادی بین عبادی ۶۰ و ۶۲ (مقابل دفتر سابق) جنب زرگری یار احمدی

کدپستی: ۹۱۹۳۹۶۸۹۷۳

تلفن: ۷۳۳۴۲۳۶ – ۷۳۳۴۹۰۸ (۰۵۱) – نمابر: ۷۳۳۵۷۴۷ (۰۵۱)

️دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۱۸

آدرس: مشهد – بلوار طبرسی جنوبی -بین طبرسی ۵۳ و ۵۵ پلاک ۱۱۱۷

کدپستی: ۹۱۵۵۷۸۳۵۳۶

تلفن: ۳۲۷۳۳۳۴۰ – ۳۲۷۳۳۳۵۰ – ۳۲۷۱۳۸۷۹ (۰۵۱)

نمابر: ۳۲۷۱۳۸۷۷ (۰۵۱)

دفاتر پلیس +۱۰ در مشهد, آدرس دفاتر پلیس +۱۰ شهر مشهد

️ دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۲۳

آدرس: مشهد – چهارراه آزادشهر بلوار معلم بین معلم ۶ و ۸ پلاک ۱۴۸ ط ۲

کدپستی: ۹۱۸۸۸۸۳۱۶۹

تلفن: ۳۶۰۹۰۰۲۲ – ۳۶۰۷۰۲۲۲ – ۳۶۰۳۹۲۷۹ (۰۵۱)

نمابر: ۳۶۰۹۲۳۳۹ (۰۵۱)

️ دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۲۴

آدرس: مشهد – بلوار وکیل آباد – حدفاصل بلوار حافظ و هفت تیر – نبش وکیل آباد ۲۶ – پلاک ۶۶۴

کدپستی: ۹۱۷۸۸۶۴۷۵۹

تلفن: ۳۸۶۹۸۸۵۸ – ۳۸۶۸۸۰۵۳ – ۳۸۶۸۸۰۶۳ (۰۵۱)

نمابر: ۳۸۶۹۵۱۶۰ (۰۵۱)

️ دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۲۵

آدرس: مشهد – بلوار شهید قرنی- قرنی ۲۵ بن بست اول سمت چپ پلاک ۸

کدپستی: ۹۱۹۵۹۳۳۱۹۴

تلفن: ۳۷۲۳۲۱۹۱ – ۳۷۲۳۲۱۹۲ (۰۵۱) – نمابر: ۳۷۲۳۲۱۹۱ (۰۵۱)

️ دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۲۷

آدرس: مشهد – صد متری حاشیه میدان باررضوی (شهید عباسپور) جنب بانک کشاورزی

کدپستی: ۹۱۵۹۶۱۴۵۹۶

تلفن: ۳۳۷۶۳۷۰۰ – ۳۳۷۶۳۷۰۱ – ۳۳۷۶۳۷۰۲ (۰۵۱)

نمابر: ۳۳۷۶۳۷۰۳ (۰۵۱)

️ دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۲۸

آدرس: مشهد – بلوارخیام شمالی- خیام شمالی ۳۶ پ ۸ ط همکف

کدپستی: ۹۱۹۶۷۳۶۷۵۱

تلفن: ۳۷۶۷۷۷۴۷ – ۳۷۶۷۷۷۴۸ – ۳۷۶۷۷۷۴۶ (۰۵۱)

نمابر: ۳۷۶۷۷۷۴۶ (۰۵۱)

️ دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۲۹

آدرس: مشهد – نبش چهارراه گاراژدارها – جنب بانک سپه – دفتر پلیس + ۱۰ کوشش

کدپستی: ۹۱۶۵۷۱۳۱۳۴

تلفن: ۳۳۴۴۳۴۷۱ – ۳۳۴۴۳۴۱۵ – ۳۳۴۴۳۴۳۷ (۰۵۱)

نمابر: ۳۳۴۴۶۲۶۰ (۰۵۱)

️. دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۳۱

آدرس: مشهد – بلوار بعثت بین ناصر خسرو و ابوذر غفاری-پلاک ۱۵۰

کدپستی: ۹۱۸۳۸۹۷۹۶۴

تلفن: ۸۴۰۳۸۳۲ – ۸۴۰۴۸۳۸ – ۸۴۰۳۹۱۵ (۰۵۱) – نمابر: ۸۴۰۳۹۱۵ (۰۵۱)

️ دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۳۲

️دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۳۳

آدرس: مشهد – میدان عدل خمینی خیابان فیاض بخش -نبش فیاض بخش ۶ -روبروی کلانتری فیاض بخش

کدپستی: ۹۱۷۳۹۳۴۶۱۶

تلفن: ۳۸۵۵۳۰۱۱ – ۳۸۵۵۳۰۱۰ – ۳۸۵۵۱۰۷۰ (۰۵۱)

نمابر: ۳۸۵۲۱۰۴۵ (۰۵۱)

️دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۳۵

آدرس: مشهد – بلوار سید رضی بین سید رضی ۳۳ و ۳۵ پلاک ۷۳

کدپستی: ۹۱۸۸۷۱۳۱۱۱

تلفن: ۳۶۰۳۵۰۰۸ – ۳۶۰۳۵۰۰۹ – ۳۶۰۳۵۰۰۶ (۰۵۱)

نمابر: ۳۶۰۳۶۴۲۳ (۰۵۱)

️دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۳۶

آدرس: مشهد – میدان فجر نبش طبرسی شمالی یک

کدپستی: ۹۱۵۶۷۱۳۱۱۳

تلفن: ۳۲۱۷۶۰۰۶ – ۳۲۱۷۶۰۰۷ – ۳۲۱۷۶۰۰۸ (۰۵۱)

️ دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۳۷

آدرس: مشهد – بلوارپیروزی-بین میدان هنرستان و پیروزی ۴۸- بدون پله جهت سهولت تردد معلولین و جانبازان

کدپستی: ۹۱۷۸۶۱۴۸۶۶

تلفن: ۳۸۶۶۲۹۰۵ – ۳۸۶۴۳۵۶۶ – ۳۶۸۴۳۵۶۷ (۰۵۱)

نمابر: ۳۸۶۴۳۵۶۶ (۰۵۱)

️ دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۳۸

آدرس: مشهد – بلوار توس نبس توس ۴۴

کدپستی: ۹۸۱۵۷۱۵۳۶۵

تلفن: ۳۶۶۷۶۹۹۹ (۰۵۱) – نمابر: ۳۶۶۷۶۹۹۸ (۰۵۱)

️ دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۳۹

آدرس: مشهد – بلوار معلم بین معلم ۵۵ و ۵۷ پلاک ۹۵۱

کدپستی: ۹۱۸۸۳۴۳۷۳۱

تلفن: ۳۸۶۶۶۱۴۱ – ۳۸۶۶۶۱۴۱ – ۳۸۶۶۶۱۸۰ (۰۵۱)

نمابر: ۳۸۶۶۶۱۸۰ (۰۵۱)

️ دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۴۱

آدرس: مشهد – بلوار پیروزی حدفاصل میدان سلمان و پیروزی ۱۶ مقابل پل هوایی پ ۴۵۸

کدپستی: ۹۱۷۷۹۶۴۹۴۶

تلفن: ۳۸۷۶۵۴۹۰ – ۳۸۷۶۵۴۸۰ – ۳۸۷۶۵۴۷۰ (۰۵۱)

️ دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۴۲

آدرس: مشهد – سی متری طلاب – وحید ۱۰ – نبش نبوت ۱۳

کدپستی: ۹۱۵۷۶۱۶۴۵۱

تلفن: ۳۲۷۱۶۹۲۳ – ۳۲۷۱۲۸۵۳ (۰۵۱)

نمابر: ۳۲۷۱۶۹۲۱ (۰۵۱)

️ دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۴۳

آدرس: مشهد – بلوار فردوسی – حاشیه بلوار فردوسی نبش رسالت (نبش فردوسی ۱۷) -جنب درمانگاه بقیه اله – پلاک ۲۸۵ طبقه همکف

کدپستی: ۹۱۹۷۹۸۳۸۸۶

تلفن: ۳۷۶۶۹۲۰۰ – ۳۷۶۶۹۱۹۷ – ۳۷۶۶۹۱۱۹ (۰۵۱)

نمابر: ۸۹۷۷۶۳۴۲ (۰۵۱)

️ دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۴۴

آدرس: مشهد – الهیه بزرگراه میثاق میدان هفتم آذر- نبش مجیدیه ۲

کدپستی: ۹۱۸۴۳۴۳۸۶۱

تلفن: ۳۵۲۳۶۱۰۰ – ۳۵۲۳۶۱۰۰-۴ (۰۵۱)

️ دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۴۵

آدرس: مشهد – سیدی – خیابان قائم-نبش قائم ۳۰

کدپستی: ۹۱۶۳۷۸۶۶۶۱

تلفن: ۳۳۸۵۵۴۳۰ – ۳۳۸۶۲۳۳۳ – ۳۳۸۹۳۴۰۰ (۰۵۱)

نمابر: ۳۳۸۷۳۸۹۰ (۰۵۱)

️ دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۴۶

آدرس: مشهد – میدان امام حسین به طرف آرامگاه خواجه ربیع ابتدای خواجه ربیع ۲۱ پلاک ۱۰

کدپستی: ۹۱۹۹۸۱۵۱۴۷

تلفن: ۳۷۴۲۸۶۹۶ – ۳۷۴۲۸۶۹۷ (۰۵۱)

نمابر: ۳۷۴۲۸۶۹۸ (۰۵۱)

️ دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۴۷

آدرس: مشهد – بلوار وحدت – بین وحدت ۱۱ و ۱۳

کدپستی: ۹۱۵۴۹۷۳۳۷۴

تلفن: ۳۳۶۷۴۱۰۳ – ۳۳۶۷۴۱۰۴ – ۳۳۶۷۴۱۰۵ (۰۵۱)

نمابر: ۳۳۶۸۳۵۵۶ (۰۵۱)

️ دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۴۸

آدرس: مشهد – نبش میدان سعدی – پلاک ۹

کدپستی: ۹۱۳۹۶۱۵۹۸۸

تلفن: ۳۷۱۳۸۰۰۲ – ۳۷۱۳۸۰۰۱ (۰۵۱)

️دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۴۹

آدرس: مشهد – جاده سیمان-بلوار رسالت-نبش رسالت ۳/۵۵

کدپستی: ۹۱۴۹۷۴۵۳۷۲

تلفن: ۳۲۷۴۶۳۰۱ – ۳۲۷۴۶۳۰۲ (۰۵۱)

نمابر: ۳۲۷۴۶۳۰۰ (۰۵۱)

️اداره ابلاغات اظهارنامه ارشاد و معاضدت قضائی دادگستری مشهد

مشهد،جنت،خ چهارطبقه،خ مدرس دوم

️اداره امور مالیاتی مشهد

مشهد،شهید مطهری،بلوار حر عاملی،بلوار کریمی

تلفن: ۰۵۱۳۷۱۷۴۰۰۰

️صندوق تامین خسارتهای بدنی مشهد

مشهد،سجاد شهر،خ بنفشه،خ میلاد دوم

️ کانون وکلای خراسان (شمالی، رضوی، جنوبی)

مشهد، بلوار قاضی طباطبائی، قاضی طبابائی ۷، کانون وکلای دادگستری خراسان.

تلفن: ۰۵۱-۳۷۱۳۰۳۳۰-۵

وبسایت: www.khorasanbar.ir

️مرکز وکلای قوه قضائیه خراسان رضوی

تلفن: ۰۵۱۳۷۶۲۶۳۶۷

مراکز تعویض پلاک شهر مشهد

آدرس: مشهد، جانباز، خ. کارگر سوم، خ. احمدی پنجم

️ مرکز تعویض پلاک شماره یک

تلفن: ۳۷۶۷۰۴۱۰, ۹

آدرس: بلوار ساجدی، نبش ساجدی ۲

️ مرکز تعویض پلاک شماره دو

آدرس: بعدازپلیس راه طرق، جاده قدیم نیشابور، سی متری رباط طرق، خیابان ابریشم ۵، نرسیده به معاینه فنی

تلفن: ۳۳۸۱۰۸۵۶, ۸