گرگان

فهرست

️پزشکی قانونی شهرستان گرگان

آدرس: گرگان، کوی جوادیه، خیابان ور بدری سوم

تلفن:۰۱۷-۳۲۶۲۶۴۳۰

️مرکز پزشکی قانونی استان گلستان

آدرس: گرگان، کمربندی، روبروی شهرک حافظ

تلفن:۰۱۷-۳۲۶۲۰۳۰۲

فکس:۰۱۷-۳۲۶۲۱۳۰۴

️زندان مرکزی گرگان

آدرس: شهرستان گرگان، کیلومتر ۳ جاده آق‌قلا، بلوار تربیت

تلفن: ۰۱۷۳۲۶۴۲۷۷۰

تلفن: ۰۱۷۳۲۶۴۲۷۷۱

تلفن: ۰۱۷۳۲۶۴۲۷۷۲

️اداره کل زندانها و اقدامات تأمینی گلستان

تلفن عمومی: ۰۱۷۵۰۰۳۲۳۰۰

تلفن روابط عمومی: ۰۱۷۵۰۰۳۲۳۰۰

️کانون اصلاح و تربیت گرگان

آدرس: شهرستان گرگان، کیلومتر ۳ جاده آق‌قلا، بلوار تربیت، پایین‌تر از اداره زندان

تلفن:۰۱۷۳۲۶۸۰۴۲۱

تلفن: ۰۱۷۳۲۶۸۰۴۲۳

تلفن: ۰۱۷۳۲۶۴۲۹۳۸

️اداره ثبت اسناد و املاک گرگان

آدرس: گرگان، میدان (پایانه مسافربری)، جنب راهنمایی و رانندگی، طبقات همکف و اول

تلفن:۰۱۷-۳۲۶۸۵۵۶۸ ۰۱۷-۳۲۶۸۵۱۱۴ ۰۱۷-۳۲۶۸۵۵۴۳

کد پستی:۴۹۱۳۷۸۵۳۷۹

️اداره کل ثبت اسناد و املاک استان گلستان

آدرس: گرگان، خیابان ولی عصر (شالیکوبی)، خیابان عدالت ۲۱

تلفن:۰۱۷-۳۲۳۴۲۰۰۷ ۰۱۷-۳۲۳۴۲۰۰۵

کد پستی:۴۹۱۷۷۵۳۵۷۳

️اداره اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا گرگان

آدرس: گرگان، میدان (پایانه مسافربری)، جنب راهنمایی و رانندگی، طبقه دوم

تلفن:۰۱۷-۳۲۶۸۵۵۴۳ ۰۱۷-۳۲۶۸۶۱۱۴ ۰۱۷-۳۲۶۸۵۵۶۸

کد پستی:۴۹۱۳۷۸۵۳۷۹

️اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری گلستان

آدرس: گرگان، میدان (پایانه مسافربری)، جنب راهنمایی و رانندگی، طبقه دوم

تلفن:۰۱۷-۳۲۶۸۵۵۴۳ ۰۱۷-۳۲۶۸۶۱۱۴ ۰۱۷-۳۲۶۸۵۵۶۸

کد پستی:۴۹۱۳۷۸۵۳۷۹

️اداره کل تعزیرات حکومتی استان گلستان

آدرس: گرگان

تلفن:۰۱۷-۳۲۴۸۰۴۰۰~۱

فکس:۰۱۷-۳۲۴۲۵۹۹۹

️سازمان بازرسی استان گلستان

آدرس: استان گلستان، گرگان، امیرکبیر، بین هاشمی رفسنجانی و هیرکان محله سایت اداری استانداری

وبسایت: golestan.bazresi.ir

️اداره گذرنامه

آدرس: گرگان، پردیس، جاده گرگان، بلوار حکیم جرجانی

️اداره اتباع و مهاجرین خارجی

گرگان، تختی، خ پنجم آذر، خ آذرچهارم

تلفن: ۰۱۷۳۲۳۴۰۹۶۵

️دفتر وزارت امور خارجه گرگان

گرگان، شیرکش، خ پنجم آذر، خ آذر اول، خ رضایی اول

تلفن: ۰۱۷۳۲۲۳۰۳۸۶

️اداره ثبت احوال گرگان

آدرس: گرگان، فلکه ولی عصر (کاخ)، جنب دخانیات

تلفن:۰۱۷-۳۲۲۲۲۸۰۴ ۰۱۷-۳۲۲۲۴۰۴۷ ۰۱۷-۳۲۲۴۷۹۱۰ ۰۱۷-۳۲۲۴۷۹۲۰

فکس:۰۱۷-۳۲۲۲۴۹۰۶

کد پستی:۴۹۱۶۶۵۸۸۹۸

️اداره ثبت احوال استان گلستان

آدرس: گرگان، میدان بسیج، سایت اداری

تلفن:۰۱۷-۳۲۴۸۰۲۰۱~۳

فکس:۰۱۷-۳۲۴۸۰۲۰۰

کد پستی:۴۸۱۸۹۳۷۳۱۵

️اداره کل امور مالیاتی استان گلستان

آدرس: گرگان، خیابان ولی عصر، عدالت ۴۲، پشت انبار جهاد، خیابان آب

تلفن:۰۱۷-۳۲۵۴۰۱۸۱~۲

فکس:۰۱۷-۳۲۵۴۰۱۸۳

کد پستی:۴۹۱۶۷۵۶۳۵۴

دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گرگان

️دفتر دادگستری گرگان

آدرس: استان گلستان, شهرستان گرگان, دادگستری گرگان

️کد دفتر قضایی: ۹۳۳۲۴۰۰۲

آدرس: استان گلستان, شهرستان گرگان, خ شهید بهشتی – سه راه بهارستان – نبش بهشت ۱۳ – مجتمع تلسکوپ – طبقه اول

تلفن: ۰۱۷۳۲۲۳۰۰۱۴

️دفتر قضایی: ۹۷۳۲۴۰۱۱

آدرس: استان گلستان – شهرستان گرگان – خیابان ۳۰ متری رسالت (گرگان جدید) – بعد از امامزاده

تلفن: ۰۱۷۳۲۲۳۶۷۳۶

️کد دفتر قضایی: ۹۸۳۲۴۰۳۴

آدرس: استان گلستان – شهرستان گرگان – تقاطع بلوار حسام – ابتدای خیابان کلانتری امام رضا (ع)

تلفن: ۰۱۷۳۲۲۵۴۱۱۲ – ۰۱۷۳۲۲۵۴۱۱۳

️کد دفتر قضایی: ۹۸۳۲۴۰۳۵

آدرس: استان گلستان, شهرستان گرگان, خیابان ولیعصر, کوچه عدالت ۷, پاساژ مرسل, واحد ۳۰۷

تلفن: ۰۱۷۳۲۳۵۶۶۷۵

دفاتر پلیس + ۱۰ گلستان

️دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۷۱۱۱۱

آدرس: گلستان – گرگان – گرگان- خیابان مطهری- مطهری جنوبی – نبش مطهری سیزدهم – ابتدای سی متری استاندارد

کدپستی: ۴۹۱۵۶۵۶۱۵۸

تلفن: ۳۲۱۵۵۳۴۱ – ۳۲۱۳۹۵۰۱ – ۳۲۱۳۹۵۰۲ (۰۱۷)

نمابر: ۳۲۱۵۵۳۴۲ (۰۱۷)

️دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۷۱۱۱۲

آدرس: گلستان – گرگان – گرگان- خیابان ولیعصر-ابتدای بلوار چاله باغ از سمت خیابان ولی عصر-جنب درمانگاه رفیع-

کدپستی: ۴۹۱۷۷۴۶۶۳۵

تلفن: ۳۲۳۴۰۱۰۳ – ۳۲۳۴۰۱۰۴ (۰۱۷)

نمابر: ۳۲۳۴۰۱۰۲ (۰۱۷)

️دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۷۱۱۱۳

آدرس: گلستان – گرگان – گرگان-خ شهدا-روبروی لاله ۱۸-ساختمان کوثر-ط ۱

کدپستی: ۴۹۱۳۶۶۴۵۳۷

تلفن: ۳۲۲۲۰۹۴۱ – ۳۲۲۲۴۱۷۷ – ۳۲۲۲۰۹۴۲ (۰۱۷)

نمابر: ۳۲۲۲۰۹۴۱ (۰۱۷)

️دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۷۱۱۱۴

آدرس: گلستان – گرگان – چهارراه فلسفی-جنب چاپخانه باقی

کدپستی: ۴۹۱۸۶۳۳۱۴۷

تلفن: ۳۲۳۳۱۰۸۴ – ۳۲۳۵۰۳۷۸ – ۳۲۳۶۰۳۸۸ (۰۱۷)

نمابر: ۳۲۳۵۰۳۷۸ (۰۱۷)

️دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۷۱۱۱۵

آدرس: گلستان – گرگان – بلوار جرجان میدان معلم بین جرجان یکم وشهرک فرهنگیان

کدپستی: ۴۹۱۴۸۳۳۳۴۴

تلفن: ۳۲۱۴۸۰۵۰ – ۳۲۱۴۸۰۵۱ (۰۱۷)

️دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۷۱۱۱۶

آدرس: گلستان – گرگان – خ جمهوری پایین‌تر از میدان مازندران چهارراه رسالت روبروی انتظامی شهرستان گرگان

کدپستی: ۴۹۱۹۶۷۳۸۸۹

تلفن: ۳۲۴۲۵۶۱۱ – ۳۲۴۲۴۸۸۴ (۰۱۷)

️دیوان عدالت اداری – نمایندگی استان گلستان

آدرس:گرگان، خیابان بهشتی، دادگستری شهرستان گرگان

تلفن:۰۱۷-۳۲۲۲۳۵۵۵

️پلیس فتا – شهرستان گرگان

آدرس:گرگان، میدان مازندران، بلوار رسالت

تلفن:۰۱۷-۲۱۸۲۲۹۴۵ ۰۱۷-۲۱۸۲۲۹۴۳ ۰۱۷-۲۱۸۲۲۹۷۲

️پلیس راهور گرگان

آدرس: گرگان، جوادیه، خ. کنارگذر

مجتمع‌های قضائی استان گلستان

️دادگاه عمومی و انقلاب گرگان

آدرس: میدان شهرداری-ابتدای خیابان شهید بهشتی

تلفن-۲۱-۲۲۲۲۵۱۷-۰۱۷۱

️دادگستری کل استان

آدرس: کمربندی –خ دانشجو-نرسیده به دانشگاه آزاد

تلفن-۵-۳۳۳۱۸۰۳-۰۱۷۱

️دادسرای عمومی و انقلاب

آدرس: خ شهید بهشتی-کوچه نوبخت-طبقه فوقانی بانک رفاه

تلفن-۱۸-۳۳۵۱۲۱۶

️سازمان قضایی نیروهای مسلح استان گلستان

آدرس:گرگان، میدان شهرداری، میدان ولی عصر، خیابان نامجو، بلوار جانبازان، نرسیده به پل

تلفن:۰۱۷-۳۲۳۶۱۱۶۰

فکس:۰۱۷-۳۲۳۶۱۱۷۲

کد پستی:۴۹۱۶۶۶۶۱۴۹

شوراهای حل اختلاف شهر گرگان

️شعبه: ۱ – ۲ – ۳ – ۴ – ۵ – ۶ – ۷ – ۸ – ۹ – ۱۰ – ۱۱ – ۱۲ – ۱۳ – ۱۴ – ۱۵ – ۲۳

آدرس: استان گلستان، شهر گرگان، خیابان شهید بهشتی – بهشت ۱۶ (نوبخت) – مجتمع شورای حل اختلاف گرگان

تلفن: ۳۲۱۴۸۸۵۸

️شعبه: ۱۶

آدرس: استان گلستان، شهر گرگان، چهارراه دانش – خیابان مطهری -مطهری ۳۰

تلفن: ۳۲۱۷۰۲۹۱

️شعبه: ۱۷

آدرس: استان گلستان، شهر گرگان، خیابان شهید بهشتی – روبروی مخابرات دادگستری گرگان

تلفن: ۳۲۲۲۲۵۱۷

️شعبه: ۱۸ – ۱۹ – ۲۰ – ۲۲ – ۲۴

آدرس: استان گلستان، شهر گرگان، میدان ترمینال اول جاده آق قلا دادسرای عمومی و انقلاب گرگان

تلفن: ۳۲۶۲۷۹۷۱

️شعبه: ستاد دیه

آدرس: استان گلستان، شهر گرگان، سایت اداری – اداره کل زندان استان گلستان

تلفن: ۳۲۴۳۷۵۴۷ شعبه: زندان

️شعبه: زندان

آدرس: استان گلستان، شهر گرگان، جاده آق قلا – اداره مرکزی زندان گرگان

تلفن: ۳۲۶۴۲۷۷۰

️شعبه: امور پزشکی

آدرس: استان گلستان، شهر گرگان، خیابان ولیعصر – بین عدالت ۱۲ و ۱۴ ساختمان بانک پارسیان – طبقه ۴

تلفن: ۳۲۲۳۳۱۴۰

️شعبه: روستای محمد آباد

آدرس: استان گلستان، شهر گرگان، روستای محمد آباد دهیاری

تلفن: ۳۲۶۴۰۰۸۱

️شعبه: روستای جهان آباد سفلی

آدرس: استان گلستان، شهر گرگان، روستای جهان آباد سفلی – پشت مخابرات – جانباز یکم – دفتر دهیاری

تلفن: ۳۲۵۱۸۲۴۶

️شعبه: قرق

آدرس: استان گلستان، شهر گرگان، قرق برجاده اصلی ساختمان شهرداری

تلفن: ۳۲۳۱۳۰۷۹

کلانتری‌های گرگان

️کلانتری ۱۲ شهید چمران گرگان

آدرس: گلستان، گرگان، خیابان پاسداران روبروی آموزش و پرورش

تلفن: (۰۱۷۱) ۲۱۸۳۰۰۰

️کلانتری ۱۳ شهید رجائی گرگان

آدرس: گلستان، گرگان، خیابان رازی ابتدای تقاطع

تلفن: (۰۱۷۱) ۲۱۸۲۸۵۷

️کلانتری ۱۴ جلین گرگان

آدرس: گلستان، گرگان، کیلومتر ۵ جاده گرگان به علی آباد، شهر جلین

تلفن: (۰۱۷۱) ۳۳۴۲۰۵۸

️بخش بهاران گرگان

آدرس: گلستان، گرگان، کیلومتر ۱۵ جاده گرگان به ونوده ملک، شهر سرخنکلاته

تلفن: (۰۱۷۳) ۲۶۸۸۷۱۲

️پاسگاه تقی آباد گرگان

آدرس: گلستان، گرگان، کیلومتر ۲۰ جاده گرگان به علی آباد، روستای تقی آباد

تلفن: (۰۱۷۳) ۲۷۶۳۳۷۰

️پاسگاه انجیراب گرگان

آدرس: گلستان، گرگان، کیلومتر ۲ جاده گرگان به کردکوی، روستای انجیراب

تلفن: (۰۱۷۱) ۴۴۲۰۲۹۱

️پاسگاه قرق گرگان

آدرس: گلستان، گرگان، کیلومتر ۲۶ جاده گرگان به علی آباد، روستای قرق

تلفن: (۰۱۷۳) ۲۶۵۲۱۷۷

️ پاسگاه روشن آباد گرگان

آدرس: گلستان، گرگان، کیلومتر ۲۰ جاده گرگان به کردکوی، روستای روشن آب

تلفن: (۰۱۷۱) ۲۲۷۸۶۸۲

️کلانتری امام رضا گرگان

آدرس: گلستان، گرگان، خیابان امام رضا ابتدای تقاطع

تلفن: (۰۱۷۱) ۲۱۸۲۸۴۳

️ کانون وکلای گلستان

آدرس: گلستان، گرگان، خیابان دوم لشگر (شهید نامجو)، کوچه هشتم، کانون وکلای دادگستری گلستان

تلفن: ۰۱۷-۳۲۲۲۸۰۱۲

سایت کانون وکلای گلستان: golestanbar.ir

️مرکز وکلا قوه قضاییه گلستان

آدرس: گرگان: خیابان پاسداران، روبروی پارک شهر، کوچه استادیوم ورزشی، ساختمان سروستانی طبقه اول واحد ۱۲

تلفن: ۰۱۷۳۲۲۵۶۳۶۶

️مرکز تعویض پلاک گرگان

آدرس: شهر گرگان محله انجیر آب خیابان افسران