دسته‌بندی: قانون کار

۲۲ آذر ۱۴۰۲
اگر رأی هیئت تشخیص و حل اختلاف اداره کار به نفع شما صادرشده و محکوم‌له رأی باشید و محکوم‌علیه (کارفرما) بعد از ابلاغ رأی به وی از پرداخت حق‌وحقوق شما خودداری می‌کند. پس..
۱۹ فروردین ۱۴۰۲
آیا در مورد آراء هیات تشخیص و حل اختلاف ماده ۱۵۷ قانون کار می توان دعوای خسارت تاخیر تادیه را مطرح نمود؟ ازم به ذکر است با توجه به قوانین موجود خواهان( ذینفع) می توان خسارت تاخیر تادیه را به دو صورت مطالبه