آرشیوها: Questions

بعد از اینکه حکم طلاقم را به علت سوء رفتار شوهرم از دادگاه گرفتم الان شوهرم تهدید می‌کند که با اعلام رجوع خود، طلاق را باطل می کند ایا گفته شوهرم درست است یا نه؟

وقت بخیر اگر طلاقی که به درخواست زن صادر شده باشد، آیا با رجوع شوهر، اثر طلاق خنثی می شود؟ این مساله مورد اختلاف و

من به مدت ۵ سال ازدواج کردم و در این مدت تمام نفقه زنم را از جمله تمام امکانات و وسیله زندگی مشترک را برای او مهیا نمودم، سوال من این است که آیا وسایل و اشیایی که بعنوان نفقه به دادم را می توانم پس بگیرم؟

وقت بخیر مالی که به عنوان نفقه و برای مصرف در اختیار زن قرار داده می شود و با استفاده کردن از بین می‌رود ملک

شوهرم در ضمن عقد نکاح و در عقدنامه شرط کرده است که از پرداخت نفقه معاف است، و من نیز قبول کردم، آیا این شرط صحیح است؟ و آیا من می‌توانم علیه شوهر شکایت ترک انفاق کنم؟

وقت بخیر الزام به انفاق از قواعد مربوط به نظم عمومی است و تکلیف مرد به دادن نفقه ناشی از حکم قانون بوده و قابل

من می خواهم نفقه خود را از شوهرم مطالبه کنم حالا به من گفته شده که من باید تمکین خود را ثابت کنم، آیا این درست است؟ و چه کسی عدم تمکین زوجه را باید اثبات کند؟

وقت بخیر در پاسخ باید گفت که: اثبات عدم تمکین زوجه ( نشوز) بر عهده ی شوهر می‌باشد. یعنی در این حالت زن برای گرفتن

اگر زن قبل از انکه حقوق مالی خود را دریافت کند، به ثبت طلاق و اجرای صیغه طلاق در دفتر خانه رسمی طلاق رضایت دهد، ایا می تواند مهریه و نفقه و اجرت المثل خود را از شوهر مطالبه کند؟

وقت بخیر در پاسخ: در هرحال، مستفاد از قسمت اخر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت

۱۰ سال از ازدواج ما گذشته و هنوز بچه دار نشدیم و با مراجعه به پزشک معلوم شد که مشکل از شوهر می باشد الان سوال من این است که ایا عقیم بودن مرد از عیوب موجب فسخ نکاح محسوب می شود؟

وقت بخیر در پاسخ می توان گفت: مستفاد از ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، عقیم بودن زوج را از موارد عسر و حرج معرفی می‌کند. و