پاسخ به سوالات

آیا قسمتی از جزای نقدی قابل معافیت (تخفیف) می باشد ؟

سوال:
با سلام طی رای قطعی دادگاه ملزم به پرداخت جزای نقدی بدلیل حادثه رانندگی می باشم از واحد اجرائیات درخواست اعمال تخفیف در وجه را دارم لطفا راهنمایی فرمایید

پاسخ:
چنانچه محکوم علیه ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود ، قاضی اجرای احکام می تواند او را از پرداخت بیست درصد جزای نقدی معاف کند ، دفتر قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است در برگه احضاریه محکوم علیه ، معافیت موضوع فوق را قید کند .