پاسخ به سوالات

آیا پس از دستور قاضی مبنی بر تکمیل تحقیقات توسط پلیس فتا بازهم قرار منع تعقیب تایید میشود؟

سوال:
سلام . پس از دستور قاضی( متهم شناسایی شود ) مبنی بر تکمیل تحقیقات توسط پلیس فتا ، و ارائه تحقیقات توسط پلیس فتا آیا بازهم قرار منع تعقیب تایید میشود ؟ ضمنا ارائه گزارش تحقیق از طرف دادسرا به دادگاه معمولا چقدر زمان میبرد پس از ارسال ؟

پاسخ:
اینکه قرار منع تعقیب صادره پس از تکمیل تحقیقات توسط پلیس فتا تایید شود یا خیر بسته به نتیجه تحقیقات و نظر بازپرس پرونده می باشد و زمان ارائه گزارش تحقیق از دادسرا به دادگاه در متن نامه ای که برای دادسرا ارسال می شود قید شده است.