پاسخ به سوالات

اگر بخواهم حق نگهداری دختر ۱۴ ساله خودم رو بگیرم که دیگه پدرش از لحاظ روحی اذیتش نکنه باید برم دفتر اسناد رسمی اقدام کنم یا دادگاه ؟

وقت بخیر
پاسخ :طبق قانون ، فرزندان بعد از رسیدن سن بلوغ( دختردر ۹ سالگی) خودشان می توانند محل نگهداری خود را انتخاب کنند.
در فرض سوال شما چون دخترتان به سن بلوغ رسیده است دیگر مسئله حضانت منتفی است و دادگاه به این این مورد ورود نمی کند و همچنین پدر قانونا فقط حق ملاقات با دختر خود را دارد
اما در مورد حق نگهداری شما می توانید دادخواست حق نگهداری دختر را به طرفیت شوهرتان در دادگاه خانواده مطرح کنید.