پاسخ به سوالات

بعد از اینکه حکم طلاقم را به علت سوء رفتار شوهرم از دادگاه گرفتم الان شوهرم تهدید می‌کند که با اعلام رجوع خود، طلاق را باطل می کند ایا گفته شوهرم درست است یا نه؟

وقت بخیر

اگر طلاقی که به درخواست زن صادر شده باشد، آیا با رجوع شوهر، اثر طلاق خنثی می شود؟
این مساله مورد اختلاف و قابل بحث است. اما باتوجه به نظر مشهور ازجمله نظر دکتر کاتوزیان ، دکتر حسین مهرپور ،دکتر سید حسین صفایی ، دکتر اسد الله امامی و نیز رویه محاکم ، طلاقی که به حکم دادگاه و به تعبیر روشن‌تر طلاقی که به درخواست زن و به موجب حکم دادگاه واقع شود را باید از نوع بائن دانست.
پس می توان گفت: در طلاقی که به درخواست زن، دادگاه خانواده حکم به طلاق صادر کرده باشد، شوهر در زمان عده حق رجوع ندارد، هرچند که ماهیت این نوع طلاق رجعی باشد.