پاسخ به سوالات

اگر مهریه زوجه سکه باشد با فوت شوهر چه طور محاسبه می شود؟

وقت بخیر
مهریه یک الزامی بر عهده شوهر می باشد و در صورت فوت او ، زن می تواند مهریه را از اموال و ما ترک زوج مطالبه کند و در فرض سوال مهریه چون از نوع سکه می باشد باید عین سکه پرداخت شود ویا به نرخ روز محاسبه می شود.