پاسخ به سوالات

با توجه به اینکه مهریه من طبق توافق تقسیط شده بود زوج چطور درخواست تعدیل و کسر اقساط کرده است؟

وقت بخیر
مستفاد از تبصره۲ ماده۱۱ قانون نحوی اجرای محکومیت های مالی ،هر زمان زوج که بتواند اثبات نماید که توان پرداخت اقساط مهریه را ندارد دادگاه میزان اقساط را کمتر می کند و در حال حاضر با توجه به افزایش تورم و قیمت کالاها ، امکان اینکه تعدیل اقساط توافقی پذیرفته شود زیاد است در فرض سوال، شما نیز می توانید در اعتراض به حکم دادگاه نخستین ، ثابت نمایید که ایشان توان پرداخت اقساط مورد توافق را دارد.