پاسخ به سوالات

در دوران عقد میزان تقسیط مهریه ای که در نظر گرفته می شود چه قدر است؟

وقت بخیر
اگر طلاق و مطالبه مهریه در دوران عقد باشد و نزدیکی نیز انجام نشده زن مستحق نصف مهریه تعیین شده در سند ازدواج است. حال با توجه به دادخواست اعسار ونیز میزان تمکن مالی مرد ،دادگاه پیش پرداخت و اقساط متناسب با درامد خواهان اعسار را تعیین می کند