پاسخ به سوالات

در چه حالتی در طلاق خلع و مبارات، مرد حق رجوع از طلاق را دارد؟

وقت بخیر
در پاسخ می توان گفت: مادامی که زن در این نوع طلاق مطالبه عوض را از شوهر نکرده است (در اصطلاح حقوقی رجوع به عوض نکرده) طلاق بائن محسوب شده و شوهر حق رجوع به زن را ندارد اما اگر زن عوض را مطالبه کند، طلاق رجعی می‌شود و شوهر حق رجوع در ایام عده را به زن خواهد داشت.