پاسخ به سوالات

سوال من اینه که شوهرم دوتا خودرو شخصی خودش را مخفی کرده و پلیس میگه تا خودتون پیداشون نکنید مزایده گذاشته نمیشن. در این زمینه چه کار میتونم انجام بدم ؟

وقت بخیر
اگر شما از طریق اجرای ثبت نتوانستید به حق خود برسید می تواند مابقی مهریه را از طریق دادگاه مطالبه کنید و بعد از صدور رای مهریه و قطعی شدن ان ، اگر شوهر شما با وجود خودروهای که بنام ایشان ثبت شده است باز هم از پرداخت مهریه امتناع کند شما می تواند درخواست اعمال ماده ۳ قانون نحوی اجرای محکومیت های مالی را جهت حبس و بازداشت ایشان از دادگاه بخواهد.