پاسخ به سوالات

مراحل پرونده طلاق از جانب زوج چگونه است؟

وقت بخیر. در جواب می توان گفت: چون طلاق از اعمال حقوقی با تشریفات خاصی است . بعد از ثبت دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش ،در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. و در صورتی که سازش امکان پذیر نبود،دادگاه ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش به امور مالی زوجه ازجمله مهریه ،نفقه،اجرت المثل ، شروط ضمن عقد و نیز تعیین تکلیف حضانت فرزندان رسیدگی می کند.