پاسخ به سوالات

من به مدت ۵ سال ازدواج کردم و در این مدت تمام نفقه زنم را از جمله تمام امکانات و وسیله زندگی مشترک را برای او مهیا نمودم، سوال من این است که آیا وسایل و اشیایی که بعنوان نفقه به دادم را می توانم پس بگیرم؟

وقت بخیر
مالی که به عنوان نفقه و برای مصرف در اختیار زن قرار داده می شود و با استفاده کردن از بین می‌رود ملک زن می باشد‌ ولی در مورد اموالی که در برابر استفاده کردن باقی می ماند، دو حالت متصور است:
۱ ) اگر مال بعنوان هدیه بوده باشد مانند( هدایا ، لباس ، زیورهای زنانه) ملک زن است.
۲) در مورد مسکن و اثاث منزل مشترک ، زن تنها اذن انتفاع دارد و بعد از جدایی دو طرف ، زن هیچ حقی بابت آنها ندارد