پاسخ به سوالات

من مهریه ام رو از طریق دفتر خانه ازدواج به اجرا گذاشتم و اموال همسرم توقیف هستن و چند ساله خونمون ماهشهر هست و پارسال خونه ای بزرگتر اهواز خریدیم و الان مستاجر ساکن آن هست و همسرم ادعا کرده که درخواست کرده چون کارمند دولت هست باید خونه بهترمون به عنوان مستثنیات دین در نظر گرفته بشه آیا همچین چیزی امکان پذیره چون خودش ساکن ماهشهره میتونه درخواست بده که خونه اهواز رو باید مستثنیات دین در نظر بگیرید؟

وقت بخیر
چون مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت بوده و شوهر اگر ادعای این را داشته که خانه بهتر باید جزو مستثنیات دین قرار بگیرید چون اجرای ثبت مرجع قضایی نیست و ادعای ایشان خلاف اصل است می توان گفت که اجرای ثبت به ادعای ایشان توجه نمی کند و خانه مورد نظر قابل توقیف به نفع شماست وشوهر شما جهت اثبات این که خانه بهتر در شان و منزلت اوست باید یک دادخواست در دادگاه مطرح کند. و بعد از ثبت این دادخواست شما بعنوان خوانده دعوا می توانید از خود دفاع کنید و موسسه ما می تواند با تنظیم لایحه دفاعی تخصصی و حرفه ای برای شما در این خصوص در کنار شما باشد.