پاسخ به سوالات

من می خواهم نفقه خود را از شوهرم مطالبه کنم حالا به من گفته شده که من باید تمکین خود را ثابت کنم، آیا این درست است؟ و چه کسی عدم تمکین زوجه را باید اثبات کند؟

وقت بخیر
در پاسخ باید گفت که: اثبات عدم تمکین زوجه ( نشوز) بر عهده ی شوهر می‌باشد. یعنی در این حالت زن برای گرفتن نفقه نیازی به اثبات تمکین ندارد و برای مطالبه نفقه خوداز طریق دادگاه ، فقط کافی است دلیل رابطه زوجیت (اصل یا رونوشت برابر با اصل شده ی سند ازدواج ) را به دادگاه بدهد.