پاسخ به سوالات

من پشت چک یکی از آشنایان را به عنوان ضامن امضا کردم و در زیر امضا قید کردم که فقط نسبت به نصف مبلغ ضامن هستم حالا سوال من این است که ایا این شرط قانونا درست می باشد؟

وقت بخیر
در پاسخ می توان گفت: ظهرنویس می تواند با درج شرط خلاف، مسئولیت خود را به صورت مطلق محدود یا منتفی سازد. پس شما با درج عبارت فوق همراه امضای خود قانونا شما مسئول پرداخت نصف مبلغ چک می باشید.