پاسخ به سوالات

من چکی که برگشت خورده را از شخصی به صورت پشت نویس تحویل گرفتم و حالا می خوام شکایت کیفری صدور چک بلا محل را علیه صاحب حساب انجام بدم .ایا امکان شکایت کیفری وجود دارد یا خیر؟؟

وقت بخیر
بر اساس قسمت ۴ ماده ۱۱ قانون صدور چک هر گاه چکی پس از برگشت از بانک به دیگری انتقال داده شود. در این صورت کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق تعقیب کیفری ندارد مگر اینکه انتقال چک قهری باشد مانند اینکه دارنده چک فوت کرده باشد و چک به وارثان قانونی او منتقل شده باشد