پاسخ به سوالات

من چکی که در وجه حامل بود را به شخصی دیگری بدون امضای خود در چک انتقال دادم و خواستم بپرسم ایا من مسئولیتی در قبال پرداخت چک دارم یا خیر؟

وقت بخیر
در پاسخ می توان گفت؛مسئولیت ظهرنویس زمانی مطرح است که امضای وی در سند درج گردد چرا که در برخی موارد که همانند مورد شما ، ممکن است بدون ظهرنویسی( امضای پشت چک) و به صرف قبض و اقباض سند تجاری به شخص دیگری منتقل گردد که در این صورت انتقال دهنده( شما) در قبال انتقال گیرنده هیچ گونه مسئولیتی نخواهید داشت.