برچسب: عزل وکیل

۱۸ تیر ۱۴۰۲
مطابق ماده 676 قانون مدنی عقد وکالت عقدی جایز بوده که دو طرف عقد یعنی وکیل و موکل در هر زمانی می توانند عقد را بر هم بزنند. این ماده موارد انفساخ عقد وکالت…