برچسب: مراحل قانونی

۲۲ مرداد ۱۴۰۲
برای استفاده از نظام آزادی مشروط باید به مقدار مجازات مورد حکم در دادنامه توجه کرد. در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال (یعنی ده سال و یک روز یا بیشتر)باید …