برچسب: مطالبه مهریه

۱۸ بهمن ۱۴۰۲
برای مطالبه (گرفتن) مهریه از کجا باید شروع کنیم؟ طبق مقررات جدید مراحل “مطالبه مهریه” باید به ترتیب زیر توسط زوجه انجام گیرد: 1. از طریق اداره ثبت: در این روش، زن باید با مراجعه…