برچسب: نحوه اجرا

۲۴ شهریور ۱۴۰۲
مهم ترین کاربرد ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی امکان حبس شخص محکوم علیه در پرونده های مدنی است. بر همین اساس ما در این پست کوتاه به توضیح …