نوران وکیل > مقالات > دادخواست > نمونه دادخواست تعدیل اقساط مهریه از جانب زن
نمونه دادخواست تعدیل اقساط مهریه از جانب زوجه وکیل

نمونه دادخواست تعدیل اقساط مهریه از جانب زن

در این مختصر یک نمونه دادخواست تعدیل اقساط مهریه از جانب زن -تنظیم شده توسط تیم حقوقی موسسه نوران وکیل – برای شما عزیزان قرار داده ایم. اگر به دنبال نمونه دادخواست تعدیل اقساط مهریه از جانب مرد هستید این مقاله را مطالعه فرمایید.
در صورتی که زوجه مهریه خود را مطالبه کند و شوهر محکوم به پرداخت مهریه شود، قانونگذار در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی برای شوهر تمهیداتی جهت پرداخت مهریه به صورت اقساط با صدور حکم اعسار پیش بینی کرده است.
حال مقدار اقساط تعیین شده در حکم اعسار در بلند مدت ، با توجه به تورم افسار گسیخته موجود در جامعه، ناچیز می شود.برهمین اساس
قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون جدید نحوی اجرای محکومیت های مالی به زوجه این امکان را داده است که از دادگاه صادر کننده حکم اعسار و تقسیط مهریه با تقدیم دادخواست باعنوان و خواسته تعدیل اقساط مهریه درخواست تعدیل و افزایش اقساط مهریه را خواستار باشد. در رابطه با موضوع مهریه, خواندن مقاله نمونه دادخواست تقسیط و اعسار از مهریه را توصیه می‌کنیم.

لازم به ذکر است حتی اگر تعیین اقساط پرداخت مهریه به صورت توافقی بین زوجین بوده باشد و دادگاه در تعیین مقدار اقساط دخالتی نداشته باشد ، مقرره تعدیل اقساط در تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون فوق الذکر نیز قابل اعمال خواهد بود.

بیشتر بدانید: ماهیت حقوقی مهریه

نمونه دادخواست تعدیل اقساط مهریه از جانب زوجه (خواهان)

خواهان:………….( مشخصات زوجه)

اقامتگاه:…………………..

کدملی:……………..‌‌‌‌….

خوانده اقای:……………….( مشخصات شوهر)

اقامتگاه:………………………

کدملی:…………………..

خواسته:

۱-تعدیل اقساط مهریه دادنامه شماره…..

دلایل و مستندات:

رونوشت سند ازدواج شماره……

رونوشت رای شماره………

رونوشت سند طلاق شماره…..

شرح دادخواست

ریاست محترم دادگاه خانواده شهرستان…….

با سلام و عرض ادب

احتراما به استحضار می رساند اینجانب زهرا …………..طبق سند رسمی ازدواج شماره …………. صادره از دفتر خانه ازدواج شماره ……………. در مورخ ۲ /۲ /۱۳۹۳ به عقد دائم خوانده آقای ………………………….. در آمدم حال بعد از حدوث اختلاف و طرح دعوای طلاق توافقی در شعبه …………….. دادگاه خانواده شهرستان شیراز و صدور گواهی عدم امکان سازش، اینجانب تمام حق و حقوق خود را به غیراز مهریه که طبق سند ازدواج ۱۱۰سکه تمام بهار آزادی می باشد بخشیدم. طبق توافق با خوانده، باید ایشان ماهیانه مبلغ ۳۰۰ هزار تومان بابت اقساط مهریه به اینجانب پرداخت کند.

لذا استنادا به تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی و تجویز در تعدیل اقساط با توجه به تورم افسارگسیخته در چندسال اخیر وباتوجه به مبلغ ناچیز(۳۰۰ هزار تومان) مندرج دادنامه شماره…………… از دادگاه محترم‌ تقاضای تعدیل و افزایش اقساط مورد استدعاست.

قوانین مرتبط

از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده ۱۱- در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.

تبصره ۱ – صدور حکم تقسیط محکومٌ به یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموالی که از محکومٌ علیه به دست می آید یا مطالبات وی نیست.

تبصره ۲ – هر یک از محکوم ٌله یا محکومٌ علیه می توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکومٌ علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می کند.

 

مقاله مرتبط: در رابطه با مسائل مالی ازدواج  مقاله نفقه چیست؟ حاوی اطلاعات مفیدی است.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email