نمونه دادخواست تعدیل اقساط مهریه از جانب زوجه وکیل
نوران وکیل > مقالات > دادخواست > نمونه دادخواست تعدیل اقساط مهریه
نمونه دادخواست تعدیل اقساط مهریه از جانب زوجه وکیل

نمونه دادخواست تعدیل اقساط مهریه

بعد از محکومیت خوانده (زوج) به پرداخت مهریه و قطعی شدن رای و اجرای رای قطعی توسط خواهان،(زوجه) قانونگذار برای خوانده ی معسر( کسی که اموال کافی برای تسدید کل دین -بِدِهی- خود ندارد) تمهیداتی پیش بینی کرده است. طبق قانون نحوی اجرای محکومیت های مالی خوانده می تواند با تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به و معرفی دو شاهد که از شرایط مالی خوانده اطلاع دارند، از پرداخت نقد و دفعته واحده محکوم به و به عبارتی فرار کند( قانون گذار در قانون جدید مصوب۹۴.( ماده ۱۶ ) برای شخصی که ادعای معسر بودن کند مقرارات کیفری و مجازات حبس تعزیزی درجه هفت پیش بینی کرده است) حال یکی از موارد بسیار رایج و شایع در دادگاه ها تقدیم دادخواست اعسار از مهریه مربوط دعاوی دادگاه های خانواده می باشد که زوج برای جلوگیری از پرداخت نقد مهریه مطرح می کند .نتیجه ی بیشتر این نوع دادخواست های اعسار از پرداخت ، صدور حکم به اقساط مهریه می باشد.

حال قانگذار در متن قانون جدید نحوی اجرای محکومیت های مالی ( تبصره ۲ ماده ۱۱) به زوجه این امکان را داده است که از دادگاه صادر کننده حکم اعسار و تقسیط مهریه با تقدیم دادخواست باعنوان و خواسته تعدیل اقساط مهریه و با توجه به تورم افسار گسیخته ی اقتصادی درخواست تعدیل و افزایش اقساط مهریه را خواستار باشد. البته زوج در صورتی نیز می تواند این دادخواست را مطرح کند که مهریه سکه باشد‌.( با توجه به افزایش ارزش ریالی سکه)

بیشتر بدانید: ماهیت حقوقی مهریه

نمونه دادخواست تعدیل اقساط مهریه از جانب زوجه (خواهان)

خواهان:………….
اقامتگاه:…………………..
کدملی:……………..‌‌‌‌…..
خوانده اقای:………………
اقامتگاه:………………………
کدملی:…………………..
خواسته:

۱-تعدیل اقساط مهریه دادنامه شماره…..
۲- تصحیح رای شماره ۵
دلایل و مستندات:
رونوشت سند ازدواج شماره……
رونوشت رای شماره………
رونوشت سند طلاق شماره…..

شرح دادخواست

ریاست محترم دادگاه خانواده شهرستان شیرازبا سلام و عرض ادب
احتراما به استحضار می رساند اینجانب زهرا ……..طبق سند رسمی ازدواج شماره ……. صادره از دفتر خانه ازدواج شماره ……. در مورخ ۲ /۲ /۱۳۹۳ به عقد دائم خوانده در آمدم حال بعد از حدوث اختلاف و طرح دعوای طلاق توافقی در شعبه …… دادگاه خانواده شهرستان شیراز و صدور گواهی عدم امکان سازش، اینجانب تمام حق و حقوق خود را به غیراز مهریه که طبق سند ازدواج ۱۱۰سکه تمام بهار آزادی می باشد بخشیدم .طبق توافق با خوانده، باید ایشان ماهیانه مبلغ ۳۰۰ هزار تومان بابت اقساط مهریه به اینجانب پرداخت کند و نیز در گواهی عدم امکان سازش مبلغ ریالی مهریه در سال طرح دعوا( سال ۱۳۹۶) طبق نظر دادگاه ۹۰ میلیون تومان اعلام شده است.
لذا از دادگاه محترم تقاضای:

۱- استنادا به تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی و تجویز در تعدیل اقساط با توجه به تورم افسارگسیخته در چندسال اخیر وباتوجه به مبلغ ناچیز(۳۰۰ هزار تومان) مندرج دادنامه شماره ……. تقاضای تعدیل و افزایش اقساط مورد استدعاست
۲- با عنایت به اینکه در دادنامه شماره…. مبلغ ریالی مهریه که از نوع عین معیین سکه تمام بهار ازادی است ۹۰ میلیون تومان اعلام شده که با توجه به سند ازدواج تعهد زوج( خوانده) به پرداخت سکه از نوع معیین تمام بهار ازادی می باشد ولی دادگاه محترم ظاهرا به اشتباه مبلغ ۹۰ میلیون تومان را بعنوان مهریه در نظر گرفته لذا استنادا به ۳۰۹ قانون ایین دادرسی مدنی تقاضای صحیح رای مورد استدعاست.

 

مقاله مرتبط: در رابطه با مسائل مالی ازدواج  مقاله نفقه چیست؟ حاوی اطلاعات مفیدی است.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email