مشاوره آزمون وکالت

1 بهمن 1400
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email

منابع وکالت

 

1 – اصول فقه

 •  اصول فقه ابوالقاسم محمدی ومکمل ان کتاب اصول به زبان ساده شب خیز

 

2- مدنی

 • اموال و مالکیت کاتوزیان
 • اشخاص و محجورین صفایی
 • عواقد عمومی قراردادها ( اعمال حقوقی)کاتوزیان
 • عقود غیر معین( وقایع حقوقی) کاتوزیان
 • خانواده کاتوزیان و یا امامی
 • عقود معین ۱ و۲ و۳ کاتوزیان
 • بحث ارث هم کاتوزیان ویاشهیدی( میتونید حذفش کنید)
 • مکمل حقوق مدنی در نظم کنونی کاتوریان
 • شرح جامع قانون مدنی از بیات

 

3- تجارت

 • تجارت ۱ و۲ و ۳ و ورشکستگی از اسکینی
 • مکمل ساده ساز تجارت از فرحناکیان

 

4 – قانون ایین دادرسی مدنی

 • ایین دادرسی ۱ و۲ و۳ از شمس
 • مکمل ان در نظم کنونی حیاتی

 

5-قانون ایین دادرسی کیفری

 • قانون ایین دادرسی ا و۲ از خالقی
 • مکمل نکات ایین دادرسی کیفری از خالقی

 

6 – قانون مجازات اسلامی

 • مجازات عمومی ۱و۲ و۳ اردبیلی
 • مجازات اختصاصی ۱ و۲ و۳ میرصادقی