نوران وکیل > مقالات > دادخواست > نمونه دادخواست(درخواست) تامین دلیل از جانب موجر 
نمونه دادخواست(درخواست) تامین دلیل از جانب موجر 

نمونه دادخواست(درخواست) تامین دلیل از جانب موجر 

در این پُست یک نمونه دادخواست تامین دلیل – تنظیم شده توسط تیم حقوقی موسسه نوران وکیل – همراه با ذکر نکات مهم از این موضوع را برای شما عزیزان آماده نمودیم.در ترمینولوژی حقوق در تعریف تامین دلیل آمده است: صورت برداری دادگاه به تقاضای ذینفع از دلایل اثبات ( دعوا) قبل از نیاز به اثبات به منظور حفظ آن از زوال است.

پس می توان گفت: ستون فقرات هر دعوای حقوقی ،دلایل* و امارات*  قابل استناد در مراجع قضایی است که باید توسط مدعی* ارائه شود. در مواردی ممکن است که این دلایل و امارات در آینده در معرض ازبین رفتن باشد یا از دسترس مدعی خارج شود. بر همین اساس در ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی نهادی بنام تامین دلیل پیش بینی شده است. ( توضیح کلمات ستاره دار در انتهای مقاله)

مقاله مرتبط: چطور یک دادخواست خوب تنظیم کنیم؟

در تامین دلیل چه مواردی باید لحاظ شود؟

تامین دلیل برای حفظ، صورت برداری و ملاحظه دلایل و اماراتی مثل کسب اطلاع از مطلعین ، استعلام نظر کارشناسان یا استفاده امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری که ممکن است ذینفع در آینده برای طرح دعوا از انها استفاده کند.
لازم به ذکر است ،مطابق ماده ۱۵۱ قانون ایین دادرسی مدنی، بند چ ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف و نیز رویه عملی موجود، ثبت در خواست تامین دلیل ، مستلزم ان است که به صورت دادخواست تنظیم و به شورای حل اختلاف تقدیم شود و باید حاوی نکات ذیل باشد:

  1. مشخصات درخواست کننده تامین دلیل و طرف او( خواهان و خوانده احتمالی)
  2. موضوع دعوایی که برای اثبات آن درخواست تامین دلیل می شود.برای مثال مطالبه خسارت مسکن به علت حفاری همسایه
  3. اوضاع و احوالی که موجب درخواست تامین دلیل شده است.برای مثال شاهد و مطلع تصمیم به مهاجرت از کشور دارد یا اثار و نشانه های خسارت با دستکاری احتمالی طرف دعوا امحا شود.

نمونه دادخواست (درخواست) تامین دلیل

خواهان : …………( مشخصات موجر یا مالک)

اقامتگاه : ……….

شماره ملی : ……..

خوانده : …………..(مشخصات مستاجر)

اقامتگاه : …………

شماره ملی : …………

خواسته: صدور قرار تامین دلیل با جلب نظر کارشناس

دلایل و مستندات :

۱- رونوشت سند مالکیت

۲- رونوشت شناسنامه

۳-رونوشت قرارداد عادی اجاره مورخ…./…./….

۴-ارجاع امر به کارشناس

شرح دادخواست

ریاست محترم شورای حل اختلاف شهرستان……….

با سلام و عرض ادب

به استحضار می رساند اینجانب………………….. حسب قرارداد عادی مورخ…../…../…..یک باب مغازه تجاری با پلاک ثبتی………….. به آدرس………………………………………………………جهت شغل خیاطی به خوانده اجاره داده شده است. وفق بند…..قرارداد فوق الذکر خوانده صراحتا از تغییر شغل مذکور منع شده است. با این حال خوانده محترم با تخلف از بند قرارداد شغل معین شده را به شغل تعمیرات لوازم خانگی اختصاص داده است. ضمناََ مشارالیه اقدام به تغییراتی در عین مستاجره نموده که مصداق تعدی و تفریط است. ازجمله تخریب بعضی از ستون های داخل و ضمیمه نمودن انباری به داخل مورد اجاره باعث ایجاد خسارت های زیادی به بنا شده است که در این باب جلب نظر کارشناس جهت اقامه دعوای فسخ عقد اجاره در آینده و صورت برداری از تخلفات و تعدی خوانده ضرورت دارد. لذا با عنایت به مراتب فوق و استنادا به ماده ۱۴۹ ایین دادرسی مدنی صدور قرار تامین دلیل با جلب نظر کارشناس جهت صورت برداری و ضبط دلایل مورد استدعاست.

نمونه دادخواست تامین دلیل از جانب موجریکی از نمونه‌هایی بود که ما برای شما عزیزان در وبسایت موسسه نوران وکیل قرار دادیم. در صورتی که نمونه مورد نظر متناسب با پرونده خود را پیدا نکردید با ما تماس بگیرید یا به ما ایمیل بزنید تا تیم متخصص ما نمونه مورد نظر را برای شما ارسال یا در سایت قرار دهند.

 

تعریف اصطلاحات حقوقی بکار رفته :

*مدعی: به شخصی گفته می شود که چیزی را از دادگاه به ضرر طرف مقابل( مدعی علیه یا خوانده) مطالبه می کند و خود را ذینفع می داند. به مدعی خواهان نیز گفته می شود.

*دلایل: جمع واژه عربی دلیل می باشد که در اصطلاح علم حقوق به وسایل اثبات عوا گفته می شود که باید توسط مدعی( خواهان) تهیه شوند. .طبق یک قاعده اصولی ( اصل برائت) همیشه ارائه و تهیه ی دلیل و امارات بر عهده مدعی است.

*امارات: در لغت به معنای نشانه ها است و در اصطلاح حقوقی عبارت است از اوضاع و احوالی است که بحکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته شود. اماره جنبه قطعی ندارد و ممکن است خلاف ان ثابت شود. امارات بر دو قسم است اماره قانونی و اماره قضایی

قوانین مرتبط

از مدنی و آیین دادرسی مدنی

ماده ۱۴۹ – در مواردی که اشخاص ذی نفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذر یامتعسر خواهد شد، می توانند از دادگاه درخواست تامین آنها را بنمایند. مقصود از تامین در این موارد فقط ملاحظه و صورت برداری از اینگونه دلایل است.

ماده ۱۵۱ – درخواست تامین دلیل چه کتبی یا شفاهی باید حاوی نکات زیرباشد:

  1. مشخصات درخواست کننده و طرف او.
  2. موضوع دعوایی که برای اثبات آن درخواست تامین دلیل می شود.
  3. اوضاع و احوالی که موجب درخواست تامین دلیل شده است.

ماده ۱۵۵ – تامین دلیل برای حفظ آن است و تشخیص درجه ارزش آن در موارد استفاده، بادادگاه می باشد.

از قانون شوراهای حل اختلاف

ماده۹ – در موارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی مینماید:

الف – دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون

( ۲۰۰ میلیون) ریال به جز مواردی که در تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح میباشند.

ب – تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه

پ – دعاوی تعدیل اجاره بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد

ت – صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن

ث – ادعای اعسار از پرداخت محکومٌ به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد

ج – دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ نباشند.

چ – تأمین دلیل

ح – جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد.

تبصره۱ – بهای خواسته براساس نرخ واقعی آن تعیین می گردد، چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در صلاحیت شورا باشد، یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی رأساً یا با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین می­کند.

تبصره۲ – شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمیباشد

تبصره۳ – صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش می باشد.

 

*منابع*

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email