نوران وکیل > مقالات > ازدواج و طلاق > نمونه دادخواست مطالبه مهر المثل زوجه
نمونه دادخواست مطالبه مهر المثل زوجه

نمونه دادخواست مطالبه مهر المثل زوجه

اگر به دنبال نمونه دادخواست مطالبه مهر المثل هستید ما در این پست یک نمونه از این نوع دادخواست را همراه با توضیح و بررسی نکات مهم آماده نمودیم. هدف موسسه حقوقی نوران وکیل خدمت به شما عزیزان و بالابردن سطح حقوقی شماست.

سوال: مهر المثل چیست؟

پاسخ به زبان ساده : در مقابل اصطلاح مهر المثل ، اصطلاح مهر المسمی بکار گرفته می شود. مهر المسمی همان مقدار مهریه است که در هنگام عقد با توافق زوجین دقیقا معین می گردد مثلا ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی، اما در مهر المثل مقدار مهریه مورد توافق زن و مرد قرار نگرفته است و طبق رویه موجود باید توسط کارشناس رسمی دادگستری تعین و مشخص شود.

ملاک تعین مهر المثل مستنبط از ماده ۱۰۹۱ قانون مدنی بر حسب عرف و عادت و با توجه به وضع زن از لحاظ سن، زیبائی ،تحصیلات، موقع خانوادگی و اجتماعی او ، وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و خویشان با در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان محاسبه و معین می گردد.

نظر قانون درباره مهریه چیست؟ در مقاله ماهیت حقوقی مهریه بخوانید.

موارد مهر المثل

در قانون چند مورد وجود دارد که به زن مهر المثل تعلق می گیرد.

موارد مهر المثل به شرح ذیل است:

  • اگر مهر در هنگام عقد تعیین نشده باشد وقبل از تراضی بر مهر معین ،بین زوجین نزدیکی واقع شود( ماده ۱۰۸۷ قانون مدنی)
  • هرگاه عدم وجود مهر در عقد شرط شده باشد و قبل از تراضی زوجین بر مهر ،نزدیکی واقع شود( ماده ۱۰۸۷ قانون مدنی)
  • هرگاه توافق طرفین درباره مهر المسمی به جهتی باطل باشد.مثلا مال تعیین شده مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد.( ماده ۱۱۰۰قانون مدنی)
  • هرگاه عقد نکاح باطل بوده و زن از بطلان آن ناآگاه باشد و نزدیکی نیز واقع شده باشد.(ماده ۱۰۹۹قانون مدنی)
  • در موارد زنای به عنف و در حکم آن،(مثل زنا با دختر نابالغ یا درحال بیهوشی) در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می شود و درصورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می گردد(ماده۲۳۱ قانون مجازات اسلامی)

همان گونه که ملاحظه می شود شرط استحقاق زن در مهر المثل وقوع نزدیکی می باشد. بعبارت دیگر به محض وقوع نزدیکی میان زن و مرد ، زن مالک مهر المثل شده و بنابر نظر مشهور ملاک محاسبه نیز زمان نزدیکی است.
لازم به ذکر است اگر در ازدواج های دائم عادی، مهر در هنگام عقد نکاح تعیین نشود یا عدم مهر شرط شده باشد در این حالت زوجه برای مطالبه مهر المثل خود می بایست در مرحله اول ازدواج عادی خود را در دادگاه اثبات نماید تا در مرحله بعد بتواند مهر المثل خود را مطالبه کند.برهمین اساس توصیه کاربردی موسسه حقوقی نوران وکیل این است که اولا : حدالمقدور دادخواست مطالبه مهر المثل توسط یک وکیل دادگستری یا حقوقدان تنظیم شود ثانیا: بهتر است جهت عدم اطاله دادرسی ، دو خواسته ۱- اثبات رابطه زوجیت و۲- مطالبه مهر المثل در یک دادخواست ذکر و از دادگاه خانواده تقاضا شود.
حال در پایان یک نمونه دادخواست مطالبه مهر المثل زوجه – تنظیم شده توسط گروه حقوقی موسسه نوران وکیل- را برای بازدیدکنندگان گرامی آماده نمودیم.

نمونه دادخواست مطالبه مهر المثل زوجه

خواهان :…………( زوجه)
اقامتگاه : …….
شماره ملی : …….
شماره تماس:…….

خوانده :………( زوج)
اقامتگاه : …….
شماره ملی : …….
شماره تماس:……..

خواسته:

۱- الزام به ثبت رسمی واقعه ازدواج دائم( اثبات رابطه زوجیت )

۲- مطالبه مهر المثل

دلایل و مستندات :

۱-رونوشت شناسنامه
۲- رونوشت سند عادی ازدواج
۳-عند اللزوم اخذ نظریه کارشناسی
۴-شهادت شهود

شرح دادخواست

ریاست محترم دادگاه خانواده شهرستان ……(محل اقامت زوجه)

با سلام و عرض ادب

به استحضار می رساند اینجانب……….( خواهان) با عنایت به سند عادی ازدواج که رونوشت ان ضم دادخواست تقدیم حضور است ،در مورخ ……….. به عقد دائم عادی خوانده محترم اقای ……… در آمده ام. حال بعد از انجام مراسم عروسی و زناشویی و بعد از سپری شدن…….سال از زمان عقد، با توجه به اینکه در هنگام عقد عدم وجود مهریه شرط شده بود،اینجانب با تقدیم این دادخواست به استناد مواد ۱۰۸۷ و ۱۰۹۱قانون مدنی و نیز ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ از دادگاه محترم اولا: تقاضای اثبات رابطه زوجیت و الزام خوانده محترم به ثبت رسمی واقعه ازدواج و ثانیا: تقاضای مطالبه مهر المثل خود را دارم . لازم به ذکر است در صورت صلاح دید دادگاه محترم اقای……………..با کد ملی…………….به نشانی……………حاضر به ادای شهادت در دادگاه می باشد.

در صورت علاقه نمونه الزام به ثبت رسمی واقعه ازدواج را می‌توانید در این مقاله مطالعه فرمایید.

اصطلاحات حقوقی بکار رفته

مهر المثل: مهری است که در نکاح پس از وقوع نزدیکی و قبل از تراضی بر مهر معین بحسب شرافت و اوضاع و احوال زوجه به او داده می شود.
مهر المسمی: مهری است که در عقد نکاح معین شده یا تعیین آن به عهده شخص ثالثی نهاده شده باشد.

قوانین مرتبط با بحث مهر المثل

از قانون مدنی

ماده ۱۰۷۸ – هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشدمی توان مهر قرار داد.
ماده ۱۰۸۱ – اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تادیه مهردر مدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است.
ماده ۱۰۸۷ – اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشدنکاح صحیح است و طرفین می توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین، بین آنها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.
ماده ۱۰۸۸ – در مورد ماده قبل اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر وقبل از نزدیکی بمیرد زن مستحق هیچگونه مهری نیست.
ماده ۱۰۹۱ – برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران واقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.
ماده ۱۰۹۰ – اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نمی تواند بیشتر ازمهرالمثل معین نماید.
ماده ۱۰۹۳ – هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی وتعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگربعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.
ماده ۱۰۹۹ – در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی، زن مستحق مهرالمثل است.
ماده ۱۱۰۰ – در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بودمگر اینکه صاحب مال اجازه نماید.

از قانون مجازات اسلامی

ماده ۲۳۱ – در موارد زنای به عنف و در حکم آن،(مثل زنا با دختر نابالغ یا درحال بیهوشی) در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می شود و درصورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می گردد.

نظریه مشورتی

︎شماره نظریه۵۶۹/۷

تاریخ نظریه۱۳۹۰/۰۲/۰۳

نظریه مشورتی:
اصطلاح ارش ­البکاره ناظر به مابه ­التفاوت مهر باکره با غیرباکره است که بابت ازاله بکارت با جلب نظر کارشناسان امور پزشکی تعیین و به مجنی­ علیها تعلق می گیرد و تعلق ارش البکاره مطلق است ولی در مواردی که بدون رضایت مجنی­ علیها با وی زنا یا ازاله بکارت نموده علاوه بر ارش البکاره، مهرالمثل هم به مجنی­ علیها تعلق می گیرد.

شماره نظریه۵۶۶/۷

تاریخ نظریه۱۳۹۱/۰۳/۲۳

نظریه مشورتی:

تعلق ارش البکاره به مجنی علیه مطلق است یعنی چه ازاله بکارت با زنا به عنف یا بدون رضایت باشد و چه با رضایت باشد. ولی در مواردی که بدون رضایت مجنی علیها یا به عنف بوده یا جانی با فریب مجنی علیها به اینکه قصد ازدواج با وی را دارد با وی زنا یا ازاله بکارت نموده، علاوه بر ارش البکاره، مهرالمثل هم به مجنی علیها تعلق می گیرد و برای تعیین مهرالمثل وضعیت زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین عرف محل و غیره یا نظر حاکم در نظر گرفته می شود.

نمونه دادخواست مرتبط: تعدیل اقساط مهریه از جانب مرد 

 

منابع

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email