نوران وکیل > مقالات > حقوقی > نمونه لایحه رفع نقص در پرونده حقوقی
رفع نقص, لایحه رفع نقص در پرونده حقوقی, دادخواست رفع

نمونه لایحه رفع نقص در پرونده حقوقی

ابلاغیه رفع نقص به چه معناست؟ مهلت تقدیم لایحه رفع نقص چقدر است؟ اگر شرایط شکلی دادخواست طبق قانون آیین دادرسی مدنی رعایت نشده باشد مدیر دفتر دادگاه نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ۱۰ روز به او مهلت داده می‌شود که نقایص را رفع نماید. در این پست موضوعات زیر بررسی می‌شود:

ابلاغیه رفع نقص به چه معناست؟

اگر شرایط شکلی دادخواست طبق ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی رعایت نشده باشد، به موجب ماده ۵۴ همان قانون مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع می‌دهد. طبق رویه فعلی جهت اطلاع خواهان از موارد نقص دادخواست خود، ابلاغیه‌ای موسوم به ابلاغیه رفع نقص به وی از طریق سامانه ثنا ارسال می‌شود.

خواهان در مهلت مقرر ۱۰ روز باید نسبت به رفع نقص دادخواست طی ثبت لایحه‌ای در یکی از دفاتر خدمات قضایی اقدام کند. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه، جانشین او صادر می‌کند، رد می‌گردد. این قرار به خواهان ابلاغ می‌شود و نامبرده می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به همان دادگاه شکایت نماید. رأی دادگاه در این خصوص قطعی است.

مقاله مرتبط: نمونه دادخواست و لایحه تجدید نظرخواهی

مهلت تقدیم لایحه رفع نقص چقدر است؟

مطابق مواد ۵۴ و ۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی مهلت رفع نقص (رفع نقص در پرونده حقوقی) دادخواست ۱۰ روز از تاریخ ابلاغیه رفع نقص به خواهان است. لازم به ذکر است در عمل مهلت ۱۰ روز ۱۲ روز محاسبه می‌شود. چون مطابق ماده ۴۴۵ قانون فوق الذکر روز ابلاغ و روز اقدام جزء مهلت محاسبه نمی‌شود.

مشاوره آنلاین و رایگان موسسه حقوقی نوران وکیل

نمونه لایحه رفع نقص در پرونده حقوقی

در ادامه یک نمونه لایحه رفع نقص در پرونده حقوقی- تنظیم شده توسط موسسه حقوقی نوران وکیل را برای شما آماده نمودیم. جهت تنظیم انواع اوراق قضایی از جمله دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعی کیفری و حقوقی با ما از طریق مشاوره آنلاین و رایگان موجود در وبسایت موسسه در ارتباط باشید.

ریاست محترم شعبه ۶ حقوقی شهرستان …..

باسلام وعرض ادب

اینجانب ……………. (خواهان) در خصوص پرونده بایگانی …………. مطروح در آن شعبه ‘ به استحضار عالی می‌رساند ‘باتوجه به اخطاریه رفع نقص شماره……. در مهلت مقرر ۱۰ روز به ترتیب زیر رفع می‌گردد:

بدواً صدور قرار تأمین خواسته به میزان وجه چک (۳ میلیارد ریال) از اموال منقول و غیرمنقول خوانده و اجرای فوری آن در راستای اجرای مواد ۱۰۸ و ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مورد استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام

مطابق مواد ۵۴ و ۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی مهلت رفع نقص دادخواست ۱۰ روز از تاریخ ابلاغیه رفع نقص به خواهان است. لازم به ذکر است در عمل مهلت ۱۰ روز ۱۲ روز محاسبه می‌شود

قوانین مرتبط با رفع نقص (در پرونده حقوقی) دادخواست

از قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۵۳ – در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می‌شود لکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تکمیل شود:

۱ – در صورتی که به دادخواست و پیوست های آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یادشده تأدیه نشده باشد.

۲ – وقتی که بندهای (۲، ۳، ۴، ۵ و ۶) ماده (۵۱) این قانون رعایت نشده باشد.

ماده ۵۴ – درموارد یادشده در ماده قبل، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می‌دهد تا نقایص را رفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه، جانشین او صادر می‌کند، رد می‌گردد. این قرار به خواهان ابلاغ می‌شود و نامبرده می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به همان دادگاه شکایت نماید. رأی دادگاه در این خصوص قطعی است.

ماده ۶۶ – در صورتی که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند جهات نقص را قید نموده، پرونده را به دفتر اعاده می‌دهد. موارد نقص طی اخطاریه به خواهان ابلاغ می‌شود، خواهان مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، نواقص اعلام شده را تکمیل نماید وگرنه دفتر دادگاه به موجب صدور قرار، دادخواست را رد خواهد کرد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در همان دادگاه می‌باشد، رأی دادگاه در این خصوص قطعی است.

مقاله مرتبط: نمونه دادخواست ورود ثالث

از قانون دیوان عدالت اداری

ماده ۲۸(اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)- به جز موارد مذکور در ماده (۲۷) این قانون چنانچه دادخواست از جهت شرایط مقرر در مواد (۱۸) تا (۲۳) این قانون نقص داشته باشد، مدیر دفتر شعبه ظرف دو روز نقایص دادخواست را طی اخطاریه‌ای به طور مستقیم یا از طریق دفاتر مستقر در مراکز استان‌ها یا ابلاغ الکترونیکی به شاکی اعلام می‌کند. شاکی از تاریخ ابلاغ اخطاریه ده روز فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص ننماید دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر یا جانشین او رد می‌شود. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در همان شعبه دیوان است. رسیدگی به اعتراض به قرار رد دادخواست در شعبه مربوط به عمل می‌آید. پس از صدور رأی توسط قاضی شعبه، مراتب توسط مدیر دفتر شعبه به معترض ابلاغ می‌شود. این رأی قطعی است ولی رد دادخواست مانع از طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح شکایت مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد، باقیمانده مهلت مقرر، حسب مورد، از زمان قطعیت قرار مدیر دفتر یا ابلاغ رأی قاضی، محاسبه می‌شود.

 

منابع

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email