یادداشت‌ها

این بخش مختص به یادداشت های شخصی و بعضاً مطالب غیر حقوقی است.

تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۷ آذر ۱۴۰۱

شعر قطعه زیبای زیر بنام ” خیال” از کتابِ شعر با عنوان “گریه های امپراتور”...
تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۷ آذر ۱۴۰۱

حسی در خود شکُفتن چو غنچه ای در گُلی مردن عطرش در مهد فنا شدن...
تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۳ آذر ۱۴۰۱

به دنبال مسیری پر دود رو به سوی کویری پر رود می گَشتم در میان...